Powstanie Warszawskie zakończyło się  2 października 1944 roku.