DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA Stanisała Konarskiego (1700 - 1773)

- ZARYS BIOGRAFII : - Studia collegium Nazarenum w Rzymie, Założenie Collegium Nobilium w Warszawie w 1740 roku, program dydaktyczno  -wychowawczy Collegium Nobilium, Nauka trwała 8 lat, było 5 klas, klasa 2, 4 i 5, trwały po 2 lata, program : łacina, język polski, j, niemiecki, j.francuski, historia, geografia, matematyka, fizyka, nowożytna filozofia. Ponadto nauka musztry wojskowej, tańca, gimnastyki, jazdy konnej. W szkole był teatr.

- PROGRAM WYCHOWANIA - BÓJ/HONOR/OJCZYZNA. Dobry obywatel i uczciwy człowiek.

: W klasie retoryki 200 tematów, na które uczniowie przygotowywali mowy.

- dotyczyły między innymi takich zagadnień jak : wychowanie i szkolnictwo, religia, sejm, król, sądownictwo, przekupstwo magnatów , skarb państwa, chłopi, wojsko .

- organizowany był także 2 letni kurs prawa cywilnego i prawa międzynarodowego na poziomie wyższym.

- sukces Collegium Noblilium był olbrzymi. Szkoła istniała do 1832 roku, zamknęli ją Rosjanie.

- w latach 1753- 1753  pijarzy przeprowadzili reformę swoich 30 kolegiów w Polsce ( ograniczono łacinę, nowe przedmioty nauczania )