Przejdź na stronę główną Interia.pl
św. Augustyn

Biografia autora

Święty Augustyn urodził się w 354 roku w Tagaście, małym miasteczku rzymskiej Afryki z ojca poganina i matki chrześcijanki. Po lekturze dzieł Cycerona zainteresował się filozofią i retoryką. Początkowo przez dziewięć lat był wyznawcą manicheizmu - systemu religijnego stworzonego w III wieku przez Maniego. Wg tego poglądu podstawą bytu są dwa całkowicie odmienne i zawsze zwalczające się pierwiastki: dobro (czyli światło), w którego królestwie panuje Bóg oraz zło (czyli ciemność) z rządzącym tu szatanem. Także w człowieku są dwie strefy: dusza związana z Bogiem i ciało opanowane przez szatana. Celem ludzi powinno być wyzwolenie spod wpływu zła możliwe do osiągnięcia dzięki przestrzeganiu zasad określonych przez Maniego. Wyznawców manicheizmu obowiązywały surowe reguły: celibat, zakaz bluźnienia, abstynencja, zakaz zabijania zwierząt. Fascynował się też naukami ascety z Bretanii, Pelagiusza - pelagianizmem - doktryną odrzucającą wiarę w przechodzenie grzechu pierworodnego z Adama i Ewy na wszystkich ludzi oraz przekonanie o konieczności osiągnięcia łaski do uzyskania zbawienia.

Wyznawana religia nie przeszkadzała Augustynowi zamieszkać bez ślubu z kobietą i mieć nieślubnego syna. Szukając posady nauczyciela retoryki, w której zawsze był biegły, zamieszkał w Rzymie, a po porzuceniu manicheizmu, dzięki poparciu pogańskiego protektora udał się do Mediolanu. Tam poświęcił się studiowaniu neoplatonizmu i zetknął się z biskupem Ambrożym. W lecie 386 roku porzucił dotychczasowy, pełen pożądliwości tryb życia. Pewnego dnia usłyszał z sąsiedniego ogrodu głos dziecka: „Weź i czytaj!”. Otworzył Nowy Testament i przeczytał następujący fragment: „Żyjmy przyzwoicie... nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu (...) Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.”. Te słowa z Listu do Rzymian wskazały Augustynowi nową drogę życiową. W czasie Wielkanocy 387 roku z rąk Ambrożego przyjął chrzest i poświęcił się studiom i medytacji. W 391 roku osiadł w Hipponie, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie, a od 396 roku objął urząd biskupa. Zmarł 28 sierpnia 430 roku w trakcie okupacji Hippony przez Wandali, którzy spustoszyli Mauretanię i Numidię. Wkrótce po śmierci Augustyna także Hippona została ewakuowana i częściowo spalona. Do końca życia żarliwie bronił jedności Kościoła, zwalczając pociągające go dawniej manicheizm i pelagianizm.

Pozostawił po sobie wiele pism, listów, kazań, dialogów filozoficznych. Najważniejsze z nich to: O Państwie Bożym (De cigitate Dei) z lat 413-426, zawierające poglądy historiofizyczne, traktat O Trójcy (De Trinitate) - 400-410 - wykład poglądów teologicznych, Wyznania (Confessiones) z roku 400 - bardzo osobiste wyrażenie stanowiska autora w sprawach wiary i życia. Ostatnim dziełem Augustyna jest Retractationes, streszczenie i usystematyzowanie poprzednich pism.

Potrzebujesz pomocy?

Średniowiecze (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.