Przejdź na stronę główną Interia.pl
Henryk Sienkiewicz

Geneza utworu i gatunek

GENEZA: Po roku 1864, po upadku powstania styczniowego, Otto von Bismarck kierował kampanią przeciwko polskiej kulturze, tradycji i polskiemu Kościołowi. Prowadzono szeroko zakrojoną akcję germanizacyjną, walkę o kulturę niemiecką, określaną jako Kulturkampf. Władze pruskie wspierały akcję kolonizacyjną ziem polskich. Powołano Komisję Kolonizacyjną, która wykupywała ziemię od Polaków, na niej osiedlali się niemieccy chłopi. Założono również organizację nacjonalistyczną - Hakatę, która występowała w imieniu rzekomo zagrożonej ludności niemieckiej, jej prawdziwym celem było wywłaszczenie ludności polskiej, zamieszkałej na terenie zaboru pruskiego.

W tej sytuacji H. Sienkiewicz postanowił napisać Krzyżaków. Chciał pokazać w swojej powieści współczesną mu politykę państwa pruskiego, która nie różniła się od wzorów polityki zakonu krzyżackiego.

GATUNEK: Krzyżacy to powieść historyczna - utwór, którego fabuła opiera się na faktach historycznych, a autor korzystał z różnorakich opracowań historycznych: dokumentów, pamiętników, opracowań naukowych i innych zabytków piśmienniczych.

Sienkiewicz pisał Krzyżaków w latach 1897-1900, natomiast opisane w nich wydarzenia rozgrywają się na przełomie XIV i XV w. Autor zadbał o to, aby wydarzenia opisane w Krzyżakach były zgodne z prawdą historyczną. Musiał najpierw dowiedzieć się jak najwięcej o epoce, w której miały się rozgrywać losy bohaterów: o mających wtedy miejsce wydarzeniach historycznych, żyjących wówczas ludziach, ich zwyczajach, mentalności (sposobie myślenia), a także języku, którym się posługiwali. Toteż napisanie Krzyżaków poprzedziły długotrwałe studia Sienkiewicza nad historią przełomu XIV i XV w. Korzystał on z różnorodnych opracowań i źródeł historycznych. Do najważniejszych należały: Dzieje Polski Jana Długosza oraz monografia historyczna Karola Szajnochy Jadwiga i Jagiełło. Dzięki temu wydarzenia fikcyjne przedstawione w powieści wydają się prawdopodobne, a ludzie autentyczni. Sienkiewicz postarał się z jednej strony o odtworzenie faktów historycznych, które wtedy miały miejsce, z drugiej zaś o pokazanie całego kolorytu epoki: średniowiecznych obyczajów, mentalności ówczesnych ludzi oraz języka przełomu XIV i XV w. W związku z tym powieść ma cechy powieści przygodowej.

Potrzebujesz pomocy?

Pozytywizm (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.