Fiodor Dostojewski

Geneza utworu

Badacze podkreślają, że materiał literacki wzięty „z życia” był częstym tworzywem utworów Dostojewskiego. Pisarz twórczo wykorzystywał lekturę książek, informacje prasowe i zwykłe obserwacje. Bohdan Urbankowski, wspominając o inspirowaniu się Dostojewskiego doniesieniami prasowymi, wskazuje na Honoriusza Balzaca, jako literata, który podsunął autorowi Łagodnej - osobiście w czasie wizyty w Petersburgu w 1843 roku lub w omówieniach literackich - tę metodę twórczą. Źródła biograficzne podają, że od powrotu z zesłania Dostojewski z uwagą studiował prasę rosyjską, sięgał po francuskie czasopisma. W październiku 1876 roku „Głos” opisał samobójstwo młodej kobiety. Maria Borysowa przyjechała do Petersburga z Moskwy z niewielką sumą pieniędzy na utrzymanie. Wynajęła pokój, a nie mogąc znaleźć dla siebie żadnej pracy i nie posiadając nikogo bliskiego, Maria - tuż po wyjściu gospodyni - wybiła szybę w oknie izby i rzuciła się na bruk. W ręku trzymała ikonę Matki Boskiej. To prasowe doniesienie zainspirowało Fiodora Dostojewskiego do napisania Łagodnej, określonej przez autora opowiadaniem fantastycznym. Widać więc wyraźnie, ze impuls twórczy pochodził z wydarzeń codziennych, ale właściwy poruszany przez pisarza problem dotyczy duchowego istnienia człowieka.

Opowiadanie Łagodna poza motywami zaczerpniętymi z życia nieszczęsnej Borysowej (samobójstwo, stan emocjonalny, motyw ikony), nie ma nic wspólnego z jej historią i rozwija zupełnie inną problematykę - miłości, odpowiedzialności za drugiego człowieka, niemożności porozumienia miedzy ludźmi.

Potrzebujesz pomocy?

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.