Przejdź na stronę główną Interia.pl

Knyps z Czubkiem

Charles Perrault

Problematyka

Baśnie Perraulta są utworami wyraźnie moralizującymi, chociaż morały nie zawsze wyrażane bywają wprost. Zwykle morał kryje się w samym obrazie świata, w którym zawsze dobrzy zostają nagrodzeni, a źli — ukarani. Bardzo łatwo też odróżnić, kto jest dobry, a kto zły. Perrault w wielu baśniach podkreśla, jak ważne są życzliwość i dobroć dla drugiego człowieka. Te cechy sprawiają, że bohaterowie nie tylko osiągają szczęście, ale — pomimo trudów — łatwiej im żyć. Knyps jest uwielbiany przez cały dwór, nikt już nie zauważa jego brzydoty; jego dobroć zapewnia mu także przychylność królewny. Największą wartością, która nadaje sens ludzkiemu życiu i przeobraża bohaterów, zmienia ich w ludzi szczęśliwych, jest miłość – taka, jaka łączy Knypsa z Czubkiem i piękną królewnę.

Zawarte w baśniach prawdy moralne nie zawsze są wypowiadane wprost. Najczęściej wynikają z losów bohaterów, decyzji, które muszą podjąć, i prób, przed którymi zostają postawieni. W niektórych utworach pojawiają się jednak sentencje zawierające pewne prawdy, które nie zawsze są bezpośrednio związane z losami bohaterów – np. Knyps w rozmowie z królewną stwierdza, że ten, kto widzi własne wady, nie może być nazwany głupcem, zaś dobra wróżka, która przy narodzinach obdarzyła Knypsa i królewnę darami, mówi, że:

Jeśli czyjaś miłość jest naprawdę szczera,

To przedmiot miłości urody nabiera.

A gdy się naprawdę kogoś kochać umie,

To ten, kogo kochasz, zadziwia rozumem.

W baśniach Perraulta zawarta jest gromadzona przez wieki i przekazywana z pokolenia na pokolenie ludowa mądrość. Baśń pokazuje czytelnikowi, jakimi prawami rządzi się życie, przedstawia konieczność zmierzenia się z jego wymaganiami. Uczy, że nie zawsze jest nam łatwo i przyjemnie, ale też wskazuje, jakie cechy mogą nam pomóc przezwyciężyć kłopoty. Co zaś najważniejsze, baśń jasno pokazuje, jakie postępowanie i cechy charakteru są dobre, a jakie złe. Dlatego też baśń bywa uznawana za utwór moralizujący, chociaż morał ten rzadko przybiera postać jednoznacznych rad i pouczeń.

W baśniach Perraulta bardzo często bohaterkami są dziewczęta. Bardzo często są nieszczęśliwe, samotne, niekochane przez nikogo jak piękna królewna z Knypsa z Czubkiem. Jednak dzięki pozytywnym cechom charakteru udaje im się przetrwać nieszczęścia, a wtedy dostają największą nagrodę — miłość.

Potrzebujesz pomocy?

Barok (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.