Spis treści:

Jak sprawdzić wyniki matur?

By sprawdzić wyniki matur na swoim indywidualnym koncie internetowym, należy wejść na stronę internetową Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika, a następnie w miejscu loginu i hasła wpisać dane, które zostały nam udostępnione przez szkołę. Najczęściej loginem jest nasz numer PESEL.  

Kiedy będziemy już zalogowani na stronie, wybieramy egzamin, którego wyniki chcemy sprawdzić, czyli maturę 2022. Po kliknięciu przycisku powinny pojawić nam się procentowe wyniki egzaminów z każdego ze zdawanych przez nas przedmiotów. By uzyskać informacje na temat tego, w których zadaniach egzaminów popełniliśmy błędy, trzeba kliknąć nazwę konkretnego egzaminu np. język polski pisemny, poziom podstawowy.

Przeczytaj również: Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/2023. Co warto wiedzieć?

Ile osób podeszło do matury w 2022 roku?

W tym roku do matury podeszło 268 257 zdających, z czego:

 • 164 276 było absolwentami liceów ogólnokształcących;
 • 103 595 było absolwentami techników;
 • 386 było absolwentami szkoły branżowej II stopnia;
 • 34 było osobami z Ukrainy.

MicrosoftTeamsff-image (9)

 

Ile osób zdało maturę w 2022 roku?

Egzamin maturalny w 2022 roku zdało 78,2 proc. zdających, w tym:

 • 84 proc. absolwentów liceów;
 • 69,2 proc. - techników;
 • ponad 20,5 proc. - szkół branżowych. 

MicrosoftTeams-image (9)ee


Egzaminu nie zdało 21,9 proc. maturzystów.
15,5 proc. wszystkich zdających ma jednak prawo do wzięcia udziału w sierpniowym egzaminie poprawkowym. Osób, które nie zdały egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu, a zatem nie mogą pisać poprawki, było 6,3 proc.

MicrosoftTeams-image (9)yy


Wśród 34 osób z Ukrainy, które zdawały egzamin maturalny, pozytywny wynik otrzymało 18, prawo do poprawki ma 14, a egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu nie zdały 2 osoby.

Ile osób zdało maturę z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych?

Z przedmiotów obowiązkowych najtrudniejsza dla maturzystów okazała się matematyka, którą zdało 82 proc. osób. Pozytywny wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskało 95 proc., a z najchętniej wybieranych języków obcych, czyli angielskiego i niemieckiego, kolejno 94 i 86 proc.

Przeczytaj również: Co zrobić, gdy na maturze zabrakło punktów, czyli jak się odwołać od wyników egzaminu krok po kroku

Czy wyniki matury były lepsze niż w ubiegłych latach?

W porównaniu do wyników maturalnych z dwóch ostatnich lat, podczas których przez długi okres obowiązywała nauka zdalna, zdawalność matury 2022 była wyższa o około 4 pkt procentowe. Tegoroczny odsetek pozytywnych wyników był jednak niższy o około 5 pkt procentowych od matur pisanych w przedpandemicznych latach 2018 i 2019. Szczegółowe dane dotyczące zdanych egzaminów w ubiegłych latach przedstawiamy poniżej:

 • 2022: 78,2 proc.;
 • 2021: 74,5 proc.;
 • 2020: 74 proc.;
 • 2019: 80,5 proc.;
 • 2018: 79,7 proc.

MicrosoftTeams-image (9hh)

 

Ile osób zdało maturę w poszczególnych województwach?

Z maturą najlepiej poradzili sobie maturzyści z województw mazowieckiego i małopolskiego, gdzie odsetek osób, które zdały egzamin, wynosił 82 proc. Najgorzej poszło natomiast maturzystom z województwa dolnośląskiego, w którym pozytywny wynik otrzymało tylko 75 proc. zdających. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące zdanych egzaminów dla poszczególnych województw:

 • woj. dolnośląskie - 75 proc.;
 • woj. kujawsko-pomorskie -76 proc.;
 • woj. lubelskie - 77 proc.;
 • woj. lubuskie - 77 proc.;
 • woj. łódzkie - 77 proc.;
 • woj. małopolskie - 82 proc.;
 • woj. mazowieckie - 82 proc.;
 • woj. opolskie - 77 proc.;
 • woj. podkarpackie - 79 proc.;
 • woj. podlaskie - 76 proc.;
 • woj. pomorskie - 76 proc.;
 • woj. śląskie - 78 proc.;
 • woj. świętokrzyskie - 78 proc.;
 • woj. warmińsko-mazurskie - 76 proc.;
 • woj. wielkopolskie - 78 proc.;
 • woj. zachodnio-pomorskie - 76 proc.

MicrosoftTeams-image (9)ggg


Przeczytaj również: „Perspektywy” opublikowały ranking najlepszych uczelni w Polsce. Gdzie warto studiować?

Jakie były najczęściej uzyskiwane przez maturzystów wyniki?

Najwięcej maturzystów zdecydowało się na pisanie egzaminu z jednego rozszerzenia, a najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym był język angielski (ponad 55 proc. zdających). Był on również najchętniej wybieranym językiem nowożytnym na poziomie podstawowym (pisało go blisko 94 proc. maturzystów).

Jakie były najczęściej uzyskiwane wyniki z egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów? Przedstawiamy je poniżej:

 • język polski podstawowy - 50–57 proc.; rozszerzony - 51–60 proc.;
 • matematyka podstawowa - 48–62 proc.; rozszerzona - 15–36 proc.;
 • język angielski podstawowy - 77–90 proc.; rozszerzony - 57–74 proc.;
 • język francuski podstawowy - 81–90 proc.; rozszerzony - 57–70 proc.;
 • język hiszpański podstawowy - 77–86 proc.; rozszerzony - 43–60 proc.;
 • język niemiecki podstawowy - 43–58 proc.; rozszerzony - 43–62 proc.;
 • język rosyjski podstawowy - 59–82 proc.; rozszerzony - 85–92 proc.;
 • język włoski podstawowy – 77–88 proc.; rozszerzony - 67–78 proc.;
 • biologia rozszerzona - 31–45 proc.;
 • chemia rozszerzona - 23–38 proc.;
 • filozofia rozszerzona - 29–40 proc.;
 • fizyka rozszerzona - 24–40 proc.;
 • geografia rozszerzona - 31–43 proc.;
 • historia rozszerzona - 27–40 proc.;
 • historia muzyki rozszerzona - 23–38 proc.;
 • historia sztuki rozszerzona - 28–43 proc.;
 • informatyka rozszerzona - 27–42 proc.;
 • język łaciński i kultura antyczna rozszerzone - 28–57 proc.;
 • wiedza o społeczeństwie rozszerzona - 16–30 proc.

Niezdana matura – co dalej?

Osoby, które nie zdały tylko jednego z egzaminów maturalnych, mają prawo do wzięcia udziału w egzaminie poprawkowym, który odbędzie się 23 sierpnia. Muszą jednak do 12 lipca złożyć oświadczenie o chęci podejścia do poprawki. Jeśli w sierpniu uzyskają pozytywny wynik egzaminu, będą mieli jeszcze możliwość wzięcia udziału w II lub III turze rekrutacji na niektóre kierunki studiów. O szczegółach na temat egzaminów poprawkowych przeczytasz tutaj.

Jeśli po otrzymaniu punktacji maturalnej wiesz, że jest ona niższa, niż powinna być, możesz odwołać się od wyniku egzaminu. Trzeba wówczas złożyć wniosek o wgląd do arkusza, a gdy po jego weryfikacji okaże się, że są w nim jakieś nieprawidłowości, będzie można odwołać się do Komisji Arbitrażu Egzaminacyjnego. O tym, jak zrobić to krok po kroku, przeczytasz tutaj.

Przeczytaj również: Nie zdałeś matury? Możesz poprawić, ale są pewne warunki

Jak oceniają uzyskane przez siebie wyniki maturzyści?

Z reakcji maturzystów na Twitterze można wywnioskować, że większość z nich jest zadowolona ze swoich wyników, szczególnie że spodziewała się, iż uzyska niższą punktację. Były jednak również osoby, którym poszło nieco gorzej, a sporo maturzystów zwraca uwagę na możliwe nieprawidłowości związane z arkuszem z języka polskiego na poziomie podstawowym, przez który wielu zdających mogło uzyskać niższy wynik.

 

oprac. Joanna Cwynar


Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie