Z tego artykułu dowiesz się:

Warto w takim przypadku odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego. To prawo przysługuje maturzystom na podstawie zapisów w ustawie o systemie oświaty. Zobacz, jak wygląda krok po kroku odwołanie od wyniku maturalnego!

Odwołanie od matury – od czego zacząć?

Odwołanie od wyników matury jest możliwe! Jeśli po analizie zdobytej liczby punktów masz wrażenie, że jest ich za mało, możesz sprawdzić swój arkusz i poprosić o ponowne przeliczenie, a nawet napisanie matury od nowa!

Zacząć należy od złożenia wniosku o wgląd do arkusza. Można to zrobić za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy złożyć do dyrektora właściwej OKE. Najlepiej zrobić to jak najwcześniej od uznania, że punkty zostały źle policzone. W ten sposób niczego nie stracisz, a zyskujesz możliwość sprawdzenia poprawności przeprowadzonego egzaminu. Może to być jednoznaczne z przyjęciem na wymarzone studia, na które zabrakło kilka punktów na maturze.

Przeczytaj również: Oni nie mają matury, a zrobili karierę

Jak wygląda weryfikacja pracy maturalnej?

Jeśli wniosek o wgląd do pracy zostanie pozytywnie rozpatrzony, a zazwyczaj tak jest, to wyznaczą ci termin weryfikacji. Na oględziny należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Nie można kopiować pracy egzaminacyjnej, ale od 2016 r. dozwolone jest jednak robienie jej zdjęć aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym. Warto z tej możliwości skorzystać, szczególnie jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości i będziesz potrzebował więcej czasu na przemyślenie odpowiedzi.

Nie można zabierać papieru ani długopisu. Weryfikatorzy mogą sporządzać notatki, korzystając tylko i wyłącznie z materiałów udostępnionych przez pracownika OKE przydzielonego do danej procedury. Pozwala to zabezpieczyć się przed podrabianiem wyników prac lub poprawianiem błędów w arkuszach.

Jak odwołać się od matury – Komisja Arbitrażowa ds. Egzaminów

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem weryfikacji punktów zdobytych na maturze, instancją do odwołania się jest Komisja Arbitrażu Egzaminacyjnego. Apelację do niej należy składać za pośrednictwem dyrektora OKE w terminie siedmiu dni od otrzymania informacji o wyniku weryfikacji.

W treści odwołania wskaż te zadania egzaminacyjne, w których przypadku uważasz, że liczba uzyskanych przez ciebie punktów była niewłaściwa. Do odwołania powinno być dołączone uzasadnienie, w którym udowodnisz, że twoje rozwiązanie zadań egzaminacyjnych jest poprawne. W związku z odwołaniem dyrektor OKE może przeprowadzić ponowną weryfikację sumy punktów.

Jeżeli z kolei właściwy organ uzna, że odwołanie jest zasadne w całości, ustali nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przesyła odwołanie wraz z jego uzasadnieniem i załączonymi dokumentami do Komisji Arbitrażu Egzaminacyjnego. Jest ono rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia przekazania go przez dyrektora OKE dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przeczytaj również: Jak poszedł maturzystom egzamin z matematyki?

Odwołanie od wyników matury 2022. Ile czasu trzeba czekać na odpowiedź?

Komisja Arbitrażu Egzaminacyjnego podejmuje rozstrzygnięcie w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wynosi on minimum 10 dni.

Jeżeli punkty zostały źle podliczone lub odpowiedź zgodna z kluczem została błędnie zaznaczona jako nieprawidłowa, to sprawa jest dosyć prosta. Co jednak w sytuacji, kiedy jesteś pewien, że dana odpowiedź jest prawidłowa, ale nie znajduje się ona w kluczu odpowiedzi? Decyzja wydana przez Komisję Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczna i nie można się od niej odwołać. Jeśli nie stwierdziła ona nieprawidłowości, to prawdopodobnie ich nie było. W razie potrzeby można przystąpić do egzaminu maturalnego w kolejnym terminie i poprawić całkowity wynik.

Cały proces odwoływania się jest bardzo prosty. Ważne jest tylko to, aby pilnować odpowiednich terminów na załatwienie poszczególnych etapów.

Czy warto odwołać się od matury?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, czy warto odwołać się od matury? Czy pomyłki naprawdę się zdarzają? Egzaminatorzy też tylko są ludźmi i mogą popełniać błędy. Mogą źle przeliczyć punkty, czy przypadkowo nie wziąć pod uwagę kilku stron podczas sprawdzania treści. Takie wpadki działają na twoją niekorzyść. Poza tym od wyników można się odwołać, jeśli uważasz, że egzaminator nie przyznał ci wystarczającej liczby punktów za odpowiedź, która pasuje do klucza lub jest zgodna z faktami.

Dopiero po zapoznaniu się z pracą możesz zadecydować, czy chcesz się odwoływać, czy jednak nie. Jeśli masz co do tego wątpliwości, daj sobie trochę czasu na zastanowienie.

Przeczytaj również: Kalendarium maturalne. Kiedy wypadają egzaminy z poszczególnych przedmiotów?

Ile osób skutecznie odwołuje się od wyników matury?

Jak podaje OKE, każdego roku najwięcej jest odwołań do egzaminów z biologii i chemii. Czy często udaje Ci się zdobyć dodatkowe punkty po złożeniu wniosku? Czasem nawet jeden punkt może zadecydować o dostaniu się na wymarzoną uczelnię czy kierunek i właśnie odwołanie pozwala na uzyskanie go. Każdego roku coraz więcej osób decyduje się też na ten krok – uczniowie mają dziś większą świadomość swoich umiejętności i praw, dlatego z nich korzystają.

Warto też pamiętać, że składając wniosek o ponowną ocenę, można tylko zyskać punkty. Nigdy nie są one odejmowane, nawet w przypadku nieudanego odwołania. Tak naprawdę nie traci się nic poza odrobiną czasu i nerwów.

Odwołanie od matury może być stresujące, ale na pewno się opłaca, jeśli tylko masz wątpliwości co do liczby uzyskanych punktów. Złożenie odwołania nie pociągnie za sobą negatywnych skutków. W najgorszym wypadku okaże się, że nie wywołało ono żadnej zmiany. Czy warto odwoływać się od matury? Jeśli sprawdziłeś swoją punktację i uważasz, że twój wynik powinien być wyższy – spróbuj!

 

RAPORT MATURA 2022

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2022

Matura 2022 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce