W tym artykule przeczytasz o:

Rekrutacja na studia – etapy i zasady 

Większość uczelni prowadzi elektroniczną rekrutację na studia poprzez specjalnie, przeznaczone do tego systemy. Najczęściej kandydat musi w odpowiednim terminie założyć w takim systemie konto, a później uzupełnić w nim podstawowe informacje o sobie, czyli podać dane osobowe, kontaktowe oraz udostępnić własne zdjęcie. Każda uczelnia otwiera rekrutację w innym terminie, dlatego warto szukać informacji o terminarzu naboru na interesującą nas uczelnię na jej stronie internetowej.  

Gdy już zostaną ogłoszone wyniki matur, do systemu rekrutacyjnego trzeba będzie wprowadzić również je. Często włącznie z ocenami ze świadectwa ukończenia szkoły, które nie są jednak brane pod uwagę przy rekrutacji. Osoby, które mają osiągnięcia w olimpiadach, czy innych konkursach przedmiotowych powinny również na tym etapie wpisać te osiągnięcia do systemu, ponieważ mogą one pomóc w dostaniu się na wymarzone studia.  

Kolejnym krokiem jest wybranie kierunku lub kierunków studiów, które nas interesują oraz dokonanie opłat rekrutacyjnych (obecnie jest to 85 zł za kierunek). Najlepiej wybrać 2-3 kierunki na jednej uczelni bądź ten sam, ale na kilku uczelniach, by mieć pewność, że w razie niepowodzenia w rekrutacji, na której nam zależy, możemy rozpocząć pokrewne studia lub ten sam kierunek, ale na innej uczelni.  

Jeśli na kierunku, na który się rekrutujesz, prócz matury wymagany jest egzamin wstępny, musisz do niego podejść w wyznaczonym przez uczelnię terminie. 

Po tym wszystkim trzeba już tylko poczekać na wyniki rekrutacji, które w odpowiednim terminie będą widoczne w systemie (każda uczelnia ustala swój termin podania wyników rekrutacji). Jeśli okaże się, że zakwalifikowałeś się na pożądany przez ciebie kierunek, będziesz musiał potwierdzić chęć rozpoczęcia studiów, czyli zapisać się na nie, dostarczając na uczelnię wymagane dokumenty. 

Jeśli znajdziesz się na liście rezerwowej, będziesz musiał jeszcze chwilę poczekać na ostateczne wyniki rekrutacji. Jeśli znajdą się osoby, które były wyżej od ciebie w rankingu, a w wyznaczonym czasie nie dokonają one zapisu na studia (bo np. wybiorą inny kierunek, na który również się dostały), lista może się przesunąć, a ty możesz zostać zakwalifikowany.  

Jeśli nie zostałeś zakwalifikowany na studia, możesz spróbować odwołać się od decyzji komisji. 

Przeczytaj również: Studia zagraniczne — jakie kraje i kierunki wybierają Polacy?

Najbardziej oblegane uczelnie 

Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki uczelniami publicznymi, które odnotowały największą liczbę kandydatów na jedno miejsce w 2021 roku były: 

  1. Politechnika Gdańska 
  2. Politechnika Warszawska 
  3. Politechnika Poznańska 
  4. Politechnika Łódzka i Uniwersytet Wrocławski 
  5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Rekrutacja na studia – egzaminy 

Od wielu lat na większość kierunków nie obowiązują już egzaminy wstępne, ale nadal jest kilka takich, przy rekrutacji na które nadal są one wymagane. Jest tak w przypadku m.in. architektury, logopedii, teologii, studiów artystycznych, sportowych i wojskowych, a także, jeśli chcemy studiować w języku obcym, czy na specjalnych zasadach (np. na Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych). 

Przeczytaj również: Najbardziej oblegane kierunki studiów. Gdzie trudno się dostać?

Dodatkowa rekrutacja na studia 2022 

Dodatkowa, inaczej zwana uzupełniającą, rekrutacja na studia odbywa się po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji, kiedy już wiadomo, ile z osób, które wówczas zakwalifikowały się na studia, zapisało się na nie. Celem dodatkowej rekrutacji jest umożliwienie rozpoczęcia studiów osobom, które powtarzały maturę lub nie mogły rekrutować się w pierwszym terminie z powodu przyczyn losowych.  

Trzeba jednak pamiętać, że rekrutacja uzupełniająca odbywa się tylko w przypadku tych kierunków, na których po I turze rekrutacji zostały jeszcze wolne miejsca. Takie nabory rozpoczynają się zazwyczaj końcem sierpnia, a trwać mogą nawet do listopada. Warto mieć jednak na uwadze, że jeśli nie uzyskaliśmy minimalnej liczby punktów, które są wymagane, by dostać się na dany kierunek, nie zostaniemy na niego zakwalifikowani, nawet jeśli znajdą się na nim wolne miejsca. 

Jak liczyć punkty na studia? 

Na każdej uczelni i kierunku obowiązuje inny sposób liczenia punktów, warto więc poszukać o tym informacji na stronach internetowych konkretnych uczelni lub w ich systemach rekrutacyjnych. Najczęściej jest to średnia ważona wyników matury z przedmiotów, które liczą się przy rekrutacji na dany kierunek.

Zatem jeśli na interesujący nas kierunek wymagana jest matura z dwóch przedmiotów, z których ten pierwszy ma wagę 2, a drugi wagę 1, to musimy te wyniki matur z poszczególnych przedmiotów pomnożyć przez ich wagę. Powstałe z tego liczby sumujemy i dzielimy przez ich wspólną wagę, czyli w tym przypadku 3. Wynik, który otrzymamy, jest liczbą naszych punktów w rekrutacji. 

Przykład:

Do rekrutacji wymagana jest punktacja z matury z dwóch przedmiotów np. języka polskiego na poziomie rozszerzonym i języka angielskiego na poziomie podstawowym. 

Nasze wyniki z matury to: 95% z języka polskiego rozszerzonego i 78% z języka angielskiego podstawowego. 

Według wymagań wynik z polskiego ma wagę 2, a z angielskiego wagę 1. Wykonujemy więc działanie: (95x2 + 78x1)/3, którego rozwiązanie to 89,33 pkt. 

Przy niektórych rekrutacjach drugi lub kolejny przedmiot jest do wyboru z grupy kilku przedmiotów. Wówczas bierzemy pod uwagę ten przedmiot, którego wynik maturalny będzie dla nas najkorzystniejszy.  

Przeczytaj również: TOP 10 imion i nazwisk postaci z lektur szkolnych. Pamiętasz je?

Progi punktowe w rekrutacji na studia 

Większość uczelni publikuje minimalną liczbę punktów, którą należy uzyskać, by dostać się na określony kierunek. Jeśli mamy ich mniej niż trzeba, wiemy już, że na ten kierunek z naszymi wynikami się nie dostaniemy. Jeśli jednak mamy więcej punktów niż ich minimalna liczba, to nie oznacza to wcale, że bez problemu dostaniemy się na te studia. Może się bowiem zdarzyć tak, że osoby z punktacją wyższą od naszej zapełnią już wszystkie wolne miejsca.  

Część uczelni podaje statystki dotyczące tego, ile osób w ubiegłych latach było chętnych na jedno miejsce na dany kierunek oraz ile punktów miała osoba, która dostała się na niego jako ostatnia z listy rankingowej. Liczby te mogą być wskazówką do oszacowania, jak bardzo oblegany jest kierunek i jakie mamy ze swoją punktacją szanse na zakwalifikowanie się. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wyniki te mogą bardzo różnić się od siebie na przestrzeni lat, ponieważ wpływa na nie przede wszystkim aktualny poziom zainteresowania danym kierunkiem oraz poziom trudności matury. Zatem jeśli w danym roku matura była łatwa, to próg będzie wyższy, ponieważ wielu maturzystów otrzymało dużo punktów. Natomiast jeśli matura była trudna, próg może się obniżyć, ponieważ mało kto uzyskał z egzaminu wysoki wynik. Podobnie będzie w przypadku zainteresowania kierunkiem. Jeśli jest duże — próg będzie wyższy, jeśli małe — niższy.  

oprac. Joanna Cwynar

RAPORT UKRAINA — ROSJA

Wojna w Ukrainie — relacje na żywo

„Obudziły mnie strzały". Wywiady, reportaże i historie osobiste z wojny w Ukrainie.

Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy. Dołącz do zbiórki!