Spis treści:

Metodologia rankingu

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2022 uwzględnia polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, które mają minimum dwa roczniki absolwentów, przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora i co najmniej 200 studentów stacjonarnych.  

Każda z biorących udział w rankingu szkół wyższych mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów. Jej ostateczny wynik zależał natomiast od sumy punktów zdobytych w siedmiu kategoriach, z których każda stanowiła określony procent całościowej oceny. Wśród kategorii znalazły się:

 • prestiż - 12 proc. (tj. ocena przez kadrę akademicką, uznanie międzynarodowe);
 • absolwenci na rynku pracy – 12 proc. (tj. ekonomiczne losy absolwentów);
 • potencjał naukowy – 15 proc. (tj. ocena parametryczna, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, uprawnienia habilitacyjne, uprawnienia doktorskie);
 • innowacyjność - 8 proc. (tj. patenty i prawa ochronne w Polsce, patenty i prawa ochronne za granicą, wkład badań uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ);
 • efektywność naukowa – 28 proc. (tj. efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania, rozwój kadry własnej, nadane stopnie naukowe, publikacje, cytowania, wskaźnik relacji cytowań do średniej liczby cytowań podobnych publikacji, relacja liczby odsłon publikacji uczelni do średniej liczby odsłon podobnych publikacji, wskaźnik dotyczący tego, jak często publikacje pojawiają się w 10 proc. najczęściej cytowanych czasopism na świecie);
 • warunki kształcenia - 10 proc. (tj. dostępność kadr wysokokwalifikowanych, akredytacje);
 • umiędzynarodowienie - 15 proc. (tj. studenci cudzoziemcy, programy studiów w językach obcych, studiujący w językach obcych, średnia liczba cytowań otrzymanych przez publikacje posiadające współautora z zagranicy, uczestnictwo w uniwersytecie europejskim, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wyjazdy i przyjazdy na wymiany studenckie, wielokulturowość środowiska studenckiego).

Przeczytaj również: Najlepsze uczelnie na świecie. Które polskie szkoły wyższe znalazły się w rankingu?

Jakie uczelnie wzięły udział w rankingu?

Ranking Perspektywy 2022 składa się z czterech zestawień, z czego trzy dotyczą poszczególnych typów uczelni, a jeden kierunków studiów:

 • Ranking Uczelni Akademickich - 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (bez uczelni artystycznych), mających uprawienia do nadawania stopnia doktora; 
 • Ranking Uczelni Niepublicznych - 43 niepubliczne szkoły wyższe, mające uprawnienia do kształcenia na co najmniej na poziomie magisterskim;
 • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – 19 publicznych uczelni, kształcących na poziomie praktycznym;
 • Ranking Kierunków Studiów - 73 kierunki i grupy kierunków studiów.

Przeczytaj również: Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/2023. Co warto wiedzieć?

TOP 20 najlepszych szkół wyższych w Polsce z Rankingu Uczelni Akademickich 2022

Wśród 96 publicznych i niepublicznych uczelni akademickich pierwsze 20 miejsc zajęły następujące szkoły wyższe:

1. Uniwersytet Warszawski  

2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3. Politechnika Warszawska

4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

6. Politechnika Gdańska

7. Gdański Uniwersytet Medyczny

7. Politechnika Wrocławska

9. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

10. Uniwersytet Wrocławski

10.  Politechnika Łódzka

12. Warszawski Uniwersytet Medyczny

13. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13. Politechnika Śląska

13. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

16. Uniwersytet Gdański

16. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

16. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

16.  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

20. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Przeczytaj również: Najbardziej oblegane kierunki studiów. Gdzie trudno się dostać?

TOP 10 najlepszych szkół wyższych w Polsce z Rankingu Uczelni Niepublicznych 2022

W najlepszej dziesiątce niepublicznych szkół wyższych znalazły się:

1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

3. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

4. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

5. Akademia Finansów i Biznesu Vistula

6. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

6. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

8. Collegium Civitas w Warszawie

9. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

10. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Przeczytaj również: Studia zagraniczne — jakie kraje i kierunki wybierają Polacy?

TOP 10 najlepszych szkół wyższych w Polsce z Rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych 2022

Najlepszymi publicznymi uczelniami w Polsce, które kształcą na poziomie praktycznym, okazały się:

1. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

2. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

4. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

5.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. F. Szczepanika w Suwałkach

7.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

9. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Rankingi dla poszczególnych kierunków i grup kierunków studiów można zobaczyć tutaj.

 


Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie