W tym artykule przeczytasz o:

Jak informuje straż graniczna, od początku wojny na Ukrainie do Polski przybyło ponad 2,3 miliona uchodźców, z czego, według szacunków MEiN, 700 tys. to dzieci. Ukraińscy uczniowie mają możliwość uczenia się w polskich szkołach, a jak ogłosił 23 marca minister edukacji, do tej pory do zapisało się do nich już 105 tys. ukraińskich dzieci. Wraz z kolejnymi falami uchodźców przekraczających polską granicę, liczba ta będzie rosła. 

Matura i egzamin ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy — deklaracje egzaminacyjne 

Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych dla polskich uczniów minął 7 lutego 2022 roku. Dla Ukraińców, którzy również muszą podejść do egzaminów, termin ten został wydłużony. Mają oni czas na złożenie dokumentu do 31 marca 2022 roku w przypadku maturzystów i do 11 kwietnia 2022 roku w przypadku ósmoklasistów

Zgłoszenie do egzaminu ósmoklasisty uczniów, którzy zostali przyjęci do polskiej szkoły po 15 kwietnia, może zostać dokonane najpóźniej 22 kwietnia, natomiast maturzystów przyjętych po 5 kwietnia — do 11 kwietnia. Jeśli uczeń zostanie zapisany do szkoły po tych terminach, dyrekcja będzie musiała zgłosić ten fakt do CKE, a w dniu egzaminu do szkół zostanie przekazany dla niego arkusz w formie elektronicznej do samodzielnego wydrukowania przez szkołę. 

Przeczytaj również: Cudzoziemcy w polskich szkołach — zasady przyjmowania

Egzamin ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy – dostosowania na egzaminie 

W czasie egzaminu ósmoklasisty będą obowiązywały odpowiednie dostosowania dla dzieci z Ukrainy, dzięki którym zrozumienie arkusza i udzielenie odpowiedzi będzie dla nich łatwiejsze. Wśród nich znajdą się: 

 • w arkuszu z języka polskiego instrukcje i polecenia zostaną przetłumaczone na język ukraiński, ale teksty i zadania będą w języku polskim, również rozwiązania zadań uczniowie będą musieli zapisywać po polsku; 
 • w arkuszu z matematyki instrukcje i polecenia zostaną przetłumaczone na język ukraiński, a rozwiązania zadań uczniowie będą mogli zapisywać w języku ukraińskim; 
 • w arkuszu z języka obcego nowożytnego, instrukcje i polecenia zostaną przetłumaczone na język ukraiński, zadania będą w języku obcym lub ukraińskim, natomiast rozwiązania do nich uczniowie będą musieli zapisywać — zależnie od polecenia — w języku obcym lub ukraińskim; 
 • możliwość przedłużenia czasu egzaminu z języka polskiego z 120 do 210 minut i pisania go w oddzielnej sali; 
 • możliwość korzystania ze słownika polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego; 
 • rozwiązania zadań w języku polskim będą oceniane według szczegółowych zasad, takich, jak w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 
 • zapewnienie, w razie potrzeby, obecności specjalisty, np. psychologa, pedagoga w trakcie egzaminu; 
 • zapewnienie obecności tłumacza (język polski – język ukraiński), który przed rozpoczęciem egzaminu przekaże uczniowi jego zasady; 
 • zapewnienie pomocy nauczyciela  na egzaminie z języka polskiego, który przed przystąpieniem ucznia do pracy odczyta z arkusza jeden raz głośno teksty liczące po 250 lub więcej wyrazów (jeśli uczeń lepiej rozumie język polski w mowie niż w piśmie); 
 • możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych grup zdających. 

Przeczytaj również: Jak zapisać ukraińskie dziecko do polskiego przedszkola?

30382046_s
Nie wiadomo, na jakich zasadach uczniowie ukraińscy będą przyjmowani do szkół ponadpodstawowych i na studia /123RF/PICSEL

 

Egzamin ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy – dostosowania na egzaminie 

Ukraińscy maturzyści, podobnie jak polscy, będą musieli przystąpić obowiązkowo do trzech egzaminów na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz jednego egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Nie będą ich obowiązywać egzaminy ustne. Egzaminy pisemne będą dla nich dostosowane w następujący sposób: 

 • w arkuszu z języka polskiego instrukcje i polecenia zostaną przetłumaczone na język ukraiński, teksty oraz zadania będą w języku polskim i ich rozwiązania maturzyści będą musieli zapisywać po polsku; 
 • w arkuszu z matematyki instrukcje i polecenia zostaną przetłumaczone na język ukraiński, a rozwiązania zadań maturzyści będą mogli zapisywać w języku ukraińskim; 
 • w arkuszu z języka obcego nowożytnego instrukcje i polecenia zostaną przetłumaczone na język ukraiński, zadania będą w języku obcym i rozwiązania do nich maturzyści będą musieli zapisywać w języku obcym; 
 • w arkuszach dodatkowych przedmiotów (bez języków obcych nowożytnych) na poziomie rozszerzonym rozwiązania zadań maturzyści będą musieli zapisywać w języku polskim; 
 • w arkuszach z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym rozwiązania zadań maturzyści będą musieli zapisywać w danym języku nowożytnym; 
 • w arkuszu z języka mniejszości narodowej (w tym ukraińskiego) rozwiązania zadań będą musieli zapisywać w języku danej mniejszości; 
 • możliwość przedłużenia czasu na egzaminach i pisania ich w oddzielnej sali; 
 • możliwość korzystania ze słownika polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego (z wyjątkiem egzaminów z: matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym); 
 • oceniane według szczegółowych zasad, tak, jak w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 
 • zapewnienie, w razie potrzeby, obecności specjalisty, np. psychologa, pedagoga w trakcie egzaminu; 
 • zapewnienie obecności tłumacza (język polski – język ukraiński), który przed egzaminem przekaże uczniowi jego zasady; 
 • możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych grup zdających. 

Przeczytaj również: Co łączy Polskę i Ukrainę. O tym możesz nie wiedzieć!

Brak taryfy ulgowej dla uczniów z Ukrainy 

Udogodnienia dla uczniów przybywających z Ukrainy wielu nauczycielom i specjalistom wydają się niewystarczające. Według nich nieznający języka polskiego uczniowie po jedynie 2-3 miesiącach nauki w polskiej szkole, mogą sobie z takimi egzaminami nie poradzić, nie tylko z powodu niedostatecznej znajomości języka, ale także z powodu różnic w polskiej i ukraińskiej podstawie programowej, czy w przypadku egzaminów z języka polskiego — nieznajomości lektur szkolnych, na których duża część egzaminu się opiera. 

Na razie nie wiadomo również, na jakich zasadach będą przyjmowani do szkół ponadpodstawowych i na studia ukraińscy absolwenci polskich szkół w roku szkolnym i akademickim 2022/2023. W obu przypadkach do ubiegania się o przyjęcie potrzebny będzie wynik egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego. Niezdanie egzaminu dojrzałości uniemożliwia rozpoczęcie studiów, zatem wielu maturzystów z Ukrainy może mieć zamkniętą drogę na polskie uczelnie. Na razie pojawiają się różne propozycje rozwiązania tego problemu. Jednym z proponowanych rozwiązań jest oddzielna rekrutacja dla osób z Ukrainy, natomiast według pomysłu europosłanki Anny Zalewskiej na studia mogliby być przyjmowani jako wolni słuchacze uchodźcy bez w pełni zdanej matury. Wówczas, rok później, po poprawieniu matury i zdaniu egzaminów z pierwszego roku, mogliby oni rozpocząć studia od drugiego roku już jako pełnoprawni studenci, bez utraty roku nauki.

oprac. Joanna Cwynar 

 

RAPORT UKRAINA — ROSJA

Wojna w Ukrainie — relacje na żywo

„Obudziły mnie strzały". Wywiady, reportaże i historie osobiste z wojny w Ukrainie.

Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy. Dołącz do zbiórki!