Spis treści:

Matura próbna 2022/2023 – terminy

W kolejnych dniach będą odbywać się następujące egzaminy z przedmiotów:

  • 19 grudnia (poniedziałek) g. 9 – matematyka (pr), g. 14 – geografia, języki: mniejszości narodowych (pr), hiszpański (pr i dj);
  • 20 grudnia (wtorek) g. 9 – biologia (pr), g. 14 - języki: rosyjski, włoski (oba pr i dj), informatyka (pr);
  • 21 grudnia (środa) g. 9 – chemia (pr), g. 14 – historia (pr).

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

Matura 2023 w terminie głównym będzie przeprowadzana od 4 do 23 maja.

Matura 2023 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym – jak wygląda?

Matura z języków obcych na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i zawiera ok. 10 zadań, za które można zdobyć maksymalnie 60 punktów. Arkusz składa się z czterech części, sprawdzających następujące umiejętności: rozumienie tekstu czytanego i słyszanego, znajomość środków językowych oraz konstruowanie wypowiedzi pisemnej (np. e-mail, wpis na blogu, wypowiedź argumentacyjna).

Na egzaminie pojawiają się zadania zamknięte i otwarte krótkiej oraz dłuższej odpowiedzi, wyboru wielokrotnego, na dobieranie i z lukami. Poziom biegłości językowej, którą sprawdza matura na poziomie rozszerzonym, to B2 oraz B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi.

Matura z języków obcych na poziomie dwujęzycznym trwa 180 minut i zawiera ok. 10 zadań, za które można zdobyć maksymalnie 60 punktów. Arkusz ma formę podobną do matury rozszerzonej, ale poziom biegłości językowej, którą sprawdza matura dwujęzyczna, to B2+ oraz C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi.

Przeczytaj również: Co można wnieść na egzamin? Jest już lista przyborów na maturę 2023

Próbna matura 2022/2023 z języka angielskiego – arkusz CKE

Arkusz CKE próbnej matury 2022/2023 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym znajdziesz tutaj:

Próbna matura 2022/2023 z języka angielskiego (rozszerzenie) – arkusz

Próbna matura 2022/2023 z języka angielskiego (rozszerzenie) – transkrypcja

Próbna matura 2022/2023 z języka angielskiego (dwujęzyczna) – arkusz

Próbna matura 2022/2023 z języka angielskiego (dwujęzyczna) – transkrypcja


Rozwiąż nasze quizy:

Weekendowy QUIZ prawda czy fałsz. W co drugim pytaniu jest pułapka

Prawda czy fałsz. Ten geograficzny quiz to pestka nawet dla dzieci

QUIZ: Czy na pewno wiesz, co te słowa znaczą? 7/10 punktów to sukces