Premierzy II RP

Premier Tymczasowego Rządu Ludowego:

Ignacy Daszyński

Premierzy II Rzeczpospolitej Polskiej:

Jędrzej Moraczewski | Ignacy Jan Paderewski | Leopold Skulski | Władysław Grabski | Wincenty Witos | Antoni Ponikowski | Artur Śliwiński | Julian Nowak | Władysław Sikorski | Wincenty Witos | Władysław Grabski | Aleksander Skrzyński | Wincenty Witos | Kazimierz Świtalski | Kazimierz Bartel | Walery Sławek | Józef Piłsudski | Walery Sławek | Aleksander Prystor | Janusz Jędrzejewicz | Leon Kozłowski | Walery Sławek | Marian Zyndram-Kościałkowski | Felicjan Sławoj Składkowski

Prezydenci II RP:

Gabriel Narutowicz

Stanisław Wojciechowski

Ignacy Mościcki

Prezydenci RP na emigracji

30 IX 1939 - 6 VI 1947 Władysław Raczkiewicz

9 VI1947 - 7 IV 1972 August Zaleski

1972 - 1979 Stanisław Ostrowski

1979 - 1986 Edward Raczyński

1986 - 1989 Kazimierz Sabat

1989 - 1990 Ryszard Kaczorowski

Premierzy RP na emigracji

IX 1939 - VII 1943 Władysław Sikorowski

VII 1943 - XI 1944 Stanisław Mikołajczyk

XI 1944 - 1947 Tomasz Arciszewski

1947 - 1949 Tadeusz Komorowski

1949 Tadeusz Tomaszewski

1949 - 1954 Roman Odzierzyński

1954 Jerzy Hryniewski

1954 - 1955 Stanisław Mackiewicz

1955 Hugon Hanke

1955 - 1956 Antoni Pająk

1956 - 1970 Aleksander Zawisza

1970 - 1972 Zygmunt Michniewski

1972 - 1976 Alfred Urbański

1976 - 1986 Kazimierz Sabat

1986 - 1990 Edward Szczepanik

Prezydent KRN

XII 1944 - II 1947 Bolesław Bierut

Prezydent RP

II 1947 - XI 1952 Bolesław Bierut

Przewodniczący Rady Państwa PRL

XI 1952 - VIII 1964 Aleksander Zawadzki

VIII 1964 - IV 1968 Edward Ochab

IV 1968 - XII 1970 Marian Spychalski

XII 1970 - III 1972 Józef Cyrankiewicz

III 1972 - XI 1985 Henryk Jabłoński

XI 1985 - VII 1989 Wojciech Jaruzelski

Premierzy PRL

VII 1944 - II 1947 Edward Osóbka-Morawski

II 1947 - XI 1952 Józef Cyrankiewicz

XI 1952 - III 1954 Bolesław Bierut

III 1954 - XII 1970 Józef Cyrankiewicz

XII 1970 - II 1980Piotr Jaroszewicz

II 1980 - VIII 1980Edward Babiuch

IX 1980 - II 1981Józef Pińkowski

II 1981 - XI 1985Wojciech Jaruzelski

XI 1985 - IX 1988Zbigniew Messner

IX 1988 - VIII 1989Mieczysław Rakowski

VIII 1989 Czesław Kiszczak

Prezydent PRL

VII 1989 - XII 1990 Wojciech Jaruzelski

Prezydenci RP

XII 1990 - XII 1995 Lech Wałęsa

XII 1995 - XII 2005 Aleksander Kwaśniewski

XII 2005 - Lech Kaczyński

Premierzy III RP

VIII 1989 - XII 1990 Tadeusz Mazowiecki

I 1991 - XII 1991 Jan Krzysztof Bielecki

XII 1991 - VI 1992 Jan Olszewski

VI 1992 - VII 1992 Waldemar Pawlak *

VII 1992 - X 1993 Hanna Suchocka

X 1993 - III 1994 Waldemar Pawlak

III 1994 - II 1996 Józef Oleksy

II 1996 - X 1997 Włodzimierz Cimoszewicz

X 1997 - X 2001 Jerzy Buzek

X 2001 - V 2004 Leszek Miller

V 2004 - X 2005 Marek Belka

X 2005 - Kazimierz Marcinkiewicz