Socjolodzy, pod pojęciem subkultura, rozumieją najczęściej "wytworzoną w obrębie jakieś kultury, różniąca się od niej popkulturę, zwłaszcza pielęgnująca te właśnie elementy kulturowe, jakie uważane są (jeszcze) przez większość za mniej wartościowe, poślednie". (W. Kopaliński, Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa Warszawa stolica Polski położona w centralnej części Niziny Mazowieckiej nad Wisłą. Liczy 1,6 mln mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
1988). A zatem, członkowie subkultur, odrzucają powszechnie przyjęte zasady postępowania i wzorce obyczajowe oraz uznane autorytety, negatywnie odnoszą się do otaczającej ich rzeczywistości. O przynależności do określonej grupy świadczy ubiór, charakterystyczna fryzura, wyznawane poglądy. Jej członkowie słuchają tej samej muzyki, czytają jednakowe, niepozbawione często ideologii dzieła literackie, organizują happeningi, koncerty wystawy.

Do najczęściej spotykanych w Polsce subkultur młodzieżowych należą punki, skini i szalikowcy.

Korzeni punków, szukać należy w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam po raz pierwszy, w połowie lat siedemdziesiątych, zawiązała się grupa osób, które negatywnie odnosiły się do otaczającej ich rzeczywistości i nie widziały żadnej możliwości przeprowadzenia zmian. Swoje poglądy manifestowali nie tylko słownie, ale również za pomocą ubioru, w którym dominowała czerń i skóra oraz fryzury (charakterystyczny, wysoki czub), a także muzyki. Ruch Ruch zdolność organizmów do przemieszczania się lub zmiany położenia części ciała czy komórki. Wyróżnia się kilka typów ruchów. Ruch ameboidalny polega na przelewaniu cytoplazmy w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny ten zyskał wielu zwolenników, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również Europie. Popularność tej subkultury jest tak duża, że jej członkowie publikują własne artykuły, wydają czasopisma i piszą książki.

Kolejną grupę stanowią skini. Ich korzeni z kolei, należy szukać w angielskim środowisku robotniczym, lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Hasłem naczelnym skinów, jest brutalna walka z marginesem społecznym, oraz wszystkim tym, co obce. W ideologii dominuje rasizm i nacjonalizm.

Zupełnie inny charakter, ma subkultura szalikowców, zwanych powszechnie kibolami. Grupa ta, składa się z fanatycznych i agresywnych kibiców drużyn piłkarskich, którzy odznaczają się jawna niechęcią i nienawiścią do zwolenników innych klubów. Takie nastawienie, często jest przyczyną, toczonych na stadionach bójek, a kibole nie rzadko są sprawcami rozbojów i zabójstw.

Wśród subkultur można również wyróżnić te, które mają charakter religijny. Należą do nich wyznawcy szatana, czyli sataniści oraz Towarzystwo Świadomości Kriszny. Na uwagę zasługują zwłaszcza członkowie tej ostatniej grupy. Ich religia, w sposób bezpośredni wiąże się z kulturą hinduską i opiera się na medytacji oraz modlitwie. Wyznawcy Kriszny odrzucają zmiany cywilizacyjne, głosząc jednocześnie kult przyrody i otaczającego ich świata. Nie tolerują przemocy, są wegetarianami. Charakterystyczną ich cechą jest strój (długie, powłóczyste szaty i wygolone głowy). Członkowie grupy wydają własne książki i czasopisma.