-składniki sieci troficznych ekosystemów (są zarówno konsumentami jak i bazą pokarmową dla innych)

-udzial w oczyszczaniu wód (uczestniczą w procesie samooczyszczania sie wód)

-zastosowanie w przemyśle spożywczym i kosmetycznym

-materiał jubilerski (muszle i perły są wykorzystywane do tworzenia ozdób oraz biżuterii)

-skamieniałości przewodnie (używa sie ich do oznaczania wieku warstw skalnych)

-straty gospodarcze spowodowane małżami (bardzo dużo małży zakłóca funkcjonowanie np urządzeń portowych)