Nasza osobowość kształtuje się przez całe życie. Często zmieniamy poglądy na różne tematy. Wpływ na kształtowanie się naszej osobowości ma rodzina, szkoła, a także grupa rówieśnicza.

Na początku drogi rozwoju każdego z nas stoi dom. Rodzice nas wychowują, przygotowują do dorosłego życia. To właśnie w domu uczymy się dobrego zachowania. Mama i tata udzielają nam rad jak należy postępować, a jak nie. Jak byliśmy młodsi często obserwowaliśmy domowników. W ten sposób ukształtowaliśmy zręb naszej osobowości.

Będąc w domu lub blisko rodziców, czujemy się bezpieczni. Wiemy, że nic nam nie grozi. Często domownicy są dla nas podporą w trudnych sytuacjach.

Duży wpływ na nasz rozwój mają również rówieśnicy. Ta grupa pojawia się w naszym życiu już we wczesnym dzieciństwie. Będąc przedszkolakami bawiliśmy się w piaskownicy z kolegami i koleżankami. Udawaliśmy, że jesteśmy rodziną, prowadzimy sklep bądź wojnę. Od tych osób dużo dowiadywaliśmy się. Jak żyją inne dzieci, gdzie mieszkają, co robią w wolnym czasie, jacy są ich rodzice, co mogą robić, a czego nie.

Do dzisiaj mamy swoich najlepszych przyjaciół spoza szkoły. Mamy do niech większe zaufanie niż do osób z naszej klasy. Często niektóre osoby znamy od dzieciństwa. Będąc nieco starszymi uczniami czy dorosłymi osobami, wspominamy jak to kiedyś było. Wracając do tamtych czasów na naszych twarzach maluje się uśmiech i chęć powrotu do dawnych lat.

Uczęszczając do szkoły poznajemy wiele uczniów, nowych nauczycieli i opiekunów. To oni mają duży wpływ na kształtowanie się naszej osobowości. Każda szkoła rozwija nasze umiejętności twórczego i samodzielnego rozwiązywania problemów, uczy odpowiedzialności za słowa i czyny, rozbudza ciekawość świata. W szkole na lekcjach rywalizujemy ze sobą. Staramy się być lepszymi od innych uczniów. Jednak nie wszystkim uczniom zależy na ocenach. W szkołę pokładamy nasze nadzieje na przyszłość.

Uczniowie z naszej klasy są dla nas „druga rodziną”. Spędzając ze sobą wiele czasu przyzwyczajamy się do siebie, a z czasem akceptujemy innych. Wyjeżdżając na różnego rodzaju obozy czy wycieczki, integrujemy się, tworzymy zgrana klasę. Nawet ucząc się w jednym pomieszczeniu przez wiele lat, przywiązujemy się do niego.

Z osobami z klasy w wolnym czasie wychodzimy do kina, na rower czy pizze. Po jakimś czasie tworzy się między nami więź. Będąc na wakacjach na pewno brakuje nam koleżanek i kolegów.

Człowiek musi żyć wśród innych ludzi. To właśnie oni mają wpływ na kształtowanie się naszej osobowości i sposób życia.

Andrea Furmanek kl. I C