Święty Wojciech w życiu zakonnym przybrał imię Adalberta. Jego życie datuje się na lata od 955 do 977. Był on biskupem. Zmarł śmiercią męczeńską. Został wybrany na patrona Polski. Święty Wojciech ma korzenie książęce, gdyż wywodził się z książęcej rodziny pochodzącej z Czech. Wykształcenie uzyskał w Magdeburgu. Tam też opiekował się nim się arcybiskup Adalbert. W roku 983 powrócił z powrotem do Czech jako subdiakon i tutaj został biskupem w mieście Praga. W 989 roku wystąpiły trudności dotyczące zarządzania swoją diecezją, z tego też powody wyjechał do Rzymu. Za radą Jana XV zrzekł się święty Wojciech sakry biskupiej, po czym wstąpił do benedyktynów w miejscowości Awentyn. W roku 992 w wyniku śmierci biskupa Falkolda, który sprawował opiekę nad Pragą, powrócił on z powrotem do niej, gdzie zajął się sprawami kościelnymi. Bardzo dobrze opiekował się ubogimi oraz więźniami pochodzącymi z wykupu niewolników - chrześcijan, którzy przypływali z muzułmańskich państw. W wyniku zatargu z Bolesławem II w 995 roku Wojciech opuszcza Pragę, aby powtórnie odwiedzić Rzym. Jednak w Pradze dowiedział się, że jego miejscowość rodzinna Libice została zniszczona, a jego bracia wymordowani. Poprzez namowę Ottona III będącego cesarzem Niemiec i porozumieniu z królem Polski Bolesławem Chrobrym w 966 roku zawitał w Polsce. Celem jego wizyty było podjęcie misji pośród jeszcze pogańskich Prusów. W podróży misyjnej towarzyszył mu brat Radzim Gaudenty i Benedykt Bogusza. Udali się w trójkę do Gdańska, a z kolei potem morzem do Pregoły. Po niedługim czasie święty Wojciech została zamordowany podczas pracy misyjnej. Zabił go pogański kapłan w nieznanej miejscowości. Towarzysze Wojciecha ocaleli, przez, co opowiedzieli o śmierci świętego Wojciecha, która była męczeńska. Król Polski Bolesław Chrobry wykupił ciało Wojciecha oraz sprowadził je do Gniezna. W 999 roku Sylwester II kanonizował św. Wojciecha. W wyniku starań Bolesława Chrobrego oraz przy jednoczesnym poparciu Ottona III w 1000 roku w Gnieźnie została utworzona metropolia, a za patrona jej obrano świętego Wojciecha. W tym samym roku miał również miejsce zjazd gnieźnieński. Na niego przybył z pielgrzymką Otton III, który odwiedził grób świętego Wojciecha. Wizerunki przedstawiające świętego Wojciecha umieszczone są w herbie Trzemeszna oraz Radzinkowa. W 1997 roku w Gnieźnie jak i również w Gdańsku miały miejsce uroczystości, które poświęcone były tysiącleciu wyprawy oraz męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha będącego patronem naszego państwa.