W przedmiocie plastyka (sztuka) otrzymaną wiedzę najpełniej łączy w całość nauczanie czynnościowe czyli praktyczne ćwiczenia z rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki.

Szczególnie ważną rolę odgrywa w tym miejscu wdrożenie metody operacyjnej, która niweluje bariery pomiędzy teorią i praktyką, a także metody ekspozycyjnej, która opiera się na wywoływaniu, podczas pracy nad tematami w grupach, pozytywnych emocji.

Strategia lekcji przeprowadzonej zgodnie z zasadami metody operacyjnej.

  1. Przygotowanie klasy do przeprowadzenia lekcji
  2. Określenie zadań i zagadnień lekcji

3. Pokaz materiałów poglądowych - prac przykładowych (reprodukcje, prace innych

uczniów, gazetka ścienna )

4. Wykonanie- własna praca uczniów w zespołach

5. Ekspozycja wykonanych dzieł (w klasie, na szkolnym korytarzu)

6. Rozmowa na temat dzieła i jego wartości

7. Omówienie prac

Przykładowe tematy zajęć lekcyjnych :

> "Wzorce odpowiedniego zachowania się w szkole" - elementy ekspozycji w klasie

> "Malujemy plan miasta marzeń" - elementy ekspozycji na szkolnym korytarzu

> "Projektujemy integracyjny plac zabaw dla dzieci" - elementy makiety

> "Urządzamy pokój na poddaszu" - architektoniczny projekt wnętrza

> "Przelot na Księżyc z rabatem" - projekt broszury lub plakatu

> "Prawa i obowiązki dziecka - nasza konwencja" - elementy ściennej gazetki