"Noc księżycowa" jest obrazem autorstwa Józefa Chełmońskiego, dzieło to zostało namalowane na płótnie przy użyciu techniki olejnej. Płótno ma rozmiary 101,5 cm na 74,7 cm ,w lewym dolnym rogu umieszczona została sygnatura. Obraz ten powstał w roku 1906, obecnie znajduje się w zbiorach Lwowskiej Galerii Obrazów.

Autor dzieła, Józef Chełmoński żył w latach 1849-1914, jego twórczość należy więc do okresu przedwojennego. Naukę pobierał najpierw w Warszawie, uczył się rysunku w Klasie Rysunkowej, a także w prywatnej w pracowni W. Gersona. Następnie w latach 1871-1874 przebywał w Monachium, gdzie kształcił się na akademii, jednak ten pobyt zaowocował głownie dzięki kontaktom z tamtejszym polskim środowiskiem artystycznym. Chełmoński zapoznał się tam z twórczością takich malarzy jak między innymi: J. Brandt czy M. Gierymski). Kolejny etap jego twórczych poszukiwań zaprowadził go do Paryża, okres od 1875 do1887 roku spędził w głównej mierze w stolicy Francji, gdzie zdobył sobie uznanie i nawet został dopuszczony na Salony, co było wówczas wielkim osiągnięciem twórczym. W Paryżu Chełmoński pracował jako grafik, podejmował się też prac ilustratorskich. Jego rysunki cieszyły się dużą popularnością, ceniono je przede wszystkim za oryginalność, dynamikę i egzotykę. Te same cechy zapewniły sukces także jego malarstwu. Sukces zaś negatywnie odbił się na rozwoju jego kariery. Cieszący się dużym powodzeniem polski artysta przyjmował coraz więcej zamówień, niestety ilość nie szła w parze z jakością i dużą popularność doprowadziła do obniżenia poziomu artystycznego kolejnych dzieł.

W roku 1887 Chełmoński wrócił do Polski i osiadł tu na stałe, powrót do ojczyzny okazał się zbawienny, artysta powrócił do dawnej formy, tworzył mniej, jednak jego dział były znacznie doskonalsze. Od roku 1889 malarz coraz bardziej oddalał się od świata zewnętrznego, osiadł w Kulkówce, (niewielkiej miejscowości w okolicy Grodziska Mazowieckiego), gdzie żył w izolacji , oddając się zupełnie sztuce. Odosobnienie sprawiało, ze Chełmoński tworzył nieświadom przemian w ówczesnym malarstwie, nie docierały do niego najnowsze trendy w sztuce. Malarstwo Chełmońskiego było więc w pełni oryginalne, dyktowane tylko przez natchnienie twórcy. Chełmoński wyjeżdżał jeszcze kilkakrotnie za granicę, tym razem na wschód (Litwa, Ukraina), podróżował też po Polesiu i Podolu, uwieczniając tamtejszy krajobraz na swych obrazach. Szczególnym upodobaniem darzył krajobraz wiejski.

"Noc księżycowa" to rodzaj nokturnu, jest to pejzaż ukazujący na pierwszym planie krzaki, niezbyt wyraźne, na drugim zaś umieszczone zostało drzewo. Owo drugoplanowe drzewo stanowi tu dominantę kompozycyjną, to ono łączy dwie płaszczyzny - niebo i ziemię. Tło stanowi las, gęsty i ciemny.

Pejzaż ma otwarta kompozycję, ukazuje wycinek rzeczywistości, jakby przypadkowy fragment natury. Obraz celowo jest asymetryczny, by podkreślać owa przypadkowość, naturalność ujęcia, które nie solo zaplanowane.

Elementem centralnym jest tu rozłożyste drzewo, namalowane w najciemniejszej tonacji. Główny motyw został tu umieszczony asymetrycznie, znajduje się on po prawej stronie. Dzieło z jednej strony jest dynamiczne, efekt ten wynika z nieregularnych barwnych plam, z drugiej zaś bardzo harmonijne.

Chełmoński nie ukrywa techniki malarskiej, płótno nosi wyraźne ślady pociągnięć pędzla, całość choć stwarza wrażenie realności i rzeczywistości , jest jednak nieco uabstrakcyjniona.

Kolorystyka obrazu mieści się w wąskim zakresie, dominują tu barwy cieple i ziemiste, głównie brązy, umbry i sieny). Cieplej kolorystyce towarzyszy ciepłe światło, płynące od księżyca. Księżycowy blask opiera się na wodzie, tworząc kilka blików świetnych, zaś w koronach drzew daje on oraz efekt contra luce. Promienie światła przebijają tu silnie i punktowo. Całość ukazuje wyraźny kontrast między jasnym, mocno oświetlonym niebem, a elementami przyrody, utrzymanymi ciemnych odcieniach.

T. Matuszczak napisał o Chełmońskim następujące słowa: "(...) jego malarskie wizje tchną autentyzmem i prawdą, a jednocześnie poetyckim nastrojem, angażującym widza uczuciowo."