4. Podstawowe normy i zasady higieny głosu to:1) Zdrowy układ nerwowy i dobry stan psychiczny. Do niemożności utrzymania sprawności głosowej przyczynia się również stan rozchwiania psychicznego i niekontrolowane emocje, które powodują nieuświadomione napięcia mięśni zewnętrznych, blokujących i uniemożliwiających swobodną pracę zarówno krtani, jak i aparatu artykulacyjnego.2) Prawidłowy tor oddychania i drożność dróg oddechowych.Od jakości oddechu zależy energia, jaką możemy przeznaczyć na kształtowanie dźwięku. 3) Właściwa higiena pomieszczeń, w których przebywamy, pracujemy i odpoczywamy.Czynnikami szkodliwymi są kurz i pył unoszący się w powietrzu, a stałe działanie tych szkodliwych czynników wywiera niekorzystny wpływ na błonę śluzową narządu głosu. 4) Właściwa temperatura pomieszczeń i otoczenia. Najkorzystniejsza jest temperatura pomieszczeń 18-20°C w dzień, a 15-17°C w nocy.5) Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Duże znaczenie ma przebywanie w czystym świeżym i wilgotnym powietrzu, nasyconym parą wodną przynajmniej w 50%.6) Unikanie wdychania szkodliwych środków wziewnych, szczególnie dymu tytoniowego.7) Unikanie gwałtownych zmian temperatury otoczenia, zwłaszcza podczas znacznych wysiłków głosowych. 8) Właściwa higiena jamy ustnej, języka i gardła. 9) Właściwie wykonane i funkcjonujące uzupełnienia protetyczne.10) Unikanie spożywania bardzo gorących i bardzo zimnych potraw i napojów.11) Unikanie spożywania bardzo ostrych i bardzo słonych lub pieprznych potraw.12) Odrzucenie palenia papierosów, cygar lub fajki.13) Unikanie nadużywania napojów alkoholowych.14) Systematyczne kontrole lekarskie i stosowanie się do zaleceń specjalistów.15) Inhalacje leczniczymi środkami kojącymi. 16) Unikanie krzyku i głośnego śpiewu. Głośne mówienie to nie jest krzyk.17) Poznanie wydolności fizjologicznej własnego głosu i jego możliwości poprzez obserwację, wsłuchanie się i własne odczucia. Pozwala nam to na wyczucie możliwości głośności, brzmienia i optymalnego czasu mowy. Po tym optymalnym czasie wydolności fizjologicznej głos słabnie, załamuje się lub urywa. Określona wydolność fizjologiczna głosu, która jest cechą indywidualną, pozwala na wyznaczenie optymalnego czasu pracy głosem i zaplanowanie pauzy. 18) Zachowanie zasad higieny pracy głosem. Długotrwała praca np.. Jednego dnia 6-7 godzin jest niewskazana. Pozwólmy również mówić uczniom i studentom. Samodzielność zawsze była wskazana. Ważna jest przecież świadomość zdrowotna w miejscu pracy.19) Stosowanie przerw w dłuższej mowie. Gdy mowa jest długa, niezależnie od naszych możliwości głosowych konieczne jest zastosowanie przerywników. 20) Po dłuższej pracy milczenie jest złotem. Milczenie jest również bardzo ważnym czynnikiem leczniczym we wszystkich chorobach krtani, a także okresem naturalnej regeneracji i odpoczynku dla narządów głosu. Toteż po długiej mowie w pracy, w domu należy starać się nie odzywać przez dłuższy okres czasu lub udać się na spoczynek.21) Nie należy zapominać o odpoczynku i relaksie.22) Wskazane jest wykonywanie samodzielnych i systematycznych ćwiczeń.