1. Emisja głosu

Emisja – „emitto” – wysyłam, wydaję, puszczam wolno„emissio” – wypuszczanie

Emisja głosu (w śpiewie) – muzyczny proces wydobywania głosu podczas śpiewu. Obejmuje zwłaszcza oddychanie, artykulację, przechodzenie z jednego rejestru do drugiego, zmiany dynamiki i barwy (encyklopedia PWN)

Emisja głosu – proces wytwarzania i wyprowadzania na zewnątrz:- w mowie- w śpiewie

Zasady emisji głosu mówionego są bardzo podobne do zasad emisji wokalnej.

Narząd głosu postrzegany jest jako naturalny, najstarszy i najbardziej doskonały instrument muzyczny, jakim posługuje się człowiek.

Posługiwanie się mową, językiem, wydaje się być rzeczą oczywistą i naturalną.

Elementy składowe emisji:1. Postawa ciała stanowi podstawę prawidłowej emisji głosu. Od niej zależny jest prawidłowy oddech – źródło wydobywanych dźwięków.2. Oddychanie (dynamiczne): brzuszno – przeponowo – żebrowe – cechuje się wydatnymi ruchami żeber i mięśni tłoczni brzusznej + najniższym ułożeniem przepony.3. Fonacja – periodyczny ruch drgający wiązadeł głosowych w krtani, będących źródłem dźwięku (nastawienie miękkie, twarde, …).4. Rezonator akustyczny – ciało, które pod wpływem rozprzestrzeniającej się fali głosowej może być pobudzone do drgań rezonujących. Rezonator decyduje o całości dźwięku oraz o jego walorach brzmieniowych. 5. Artykulacja w fonetyce – proces kształtowania dźwięków mowy ludzkiej (głosek) w obwodowej części aparatu mowy tzw. nasadzie.