1. Krtań należy do układu oddechowego człowieka, jest położona w obrębie szyi na wysokości od IV do VII kręgu szyjnego, pomiędzy nasadą języka, kością gnykową a tchawicą. 2. Budowa krtani:a) Nagłościąb) Głośnia c) Podgłośnia 3. Mięśnie krtani • mięśnie zewnętrzne - poruszające całą krtań, ta grupa mięśni unosi, opuszcza oraz porusza krtań do przodu i do tyłu.• mięśnie właściwe krtani - odpowiadają za wzajemnie położenie chrząstek krtani.Poruszają względem siebie chrząstki krtani, napinają struny głosowe, a w konsekwencji odpowiadają za wytwarzanie głosu.• Dodatkowo wyróżniamy tzw. mięśnie nagłośni, które mają swój udział w zamykaniu wejścia do krtani.4. Funkcje krtani a) Życiowe funkcje krtani: oddechowa – podczas wdechu powietrze przedostaje się przez krtań z jamy nosowej a następnie ustnej do tchawicy, a w czasie wydechu pokonuje drogę odwrotną obronna – w czasie połykania nagłośnia zamyka wejście do krtani uniemożliwiając przedostanie się kęsów pokarmu z jamy gardła do jej wnętrza i dolnych odcinków dróg oddechowych.b) Funkcja fonacyjna krtani głosowa – dzięki drganiom zbliżonych do siebie fałd głosowych, przez które w czasie wydechu przechodzi powietrze, powstanie dźwięk; wysokość głosu zależy od naprężania strun głosowych, wielkości krtani i jej położenia w stosunku do gardła, a jego siła od szybkości powietrza przechodzącego rzez głośnię.5. Ruchy krtania) Chrypka – nietypowe drgania fałdów głosowych lub nieprawidłowo wzrastający lub malejący przepływ powietrza przez szparę głośni powodują nasilającą się chrypkę. b) Duszność – słyszymy świst krtaniowy (krótki oddech czasami z sinicą) występuje, kiedy światło drogi oddechowej jest zredukowane o co najmniej 1/3. Niedotlenienie może wzrosnąć dramatycznie podczas wysiłku. c) Kiedy połykamy pokarm, górna część tchawicy razem z krtanią unosi się około 3 centymetrów. Zmiana położenia występuje również wówczas, gdy poruszamy głową do przodu i w tył. Jeżeli bardzo mocno przechylimy głowę, tchawica może unieść się o 1,5 centymetra.