2. Emisja głosu to proces jego wytwarzania i wyprowadzania na zewnątrz: - w mowie- w śpiewie.Zasady emisji głosu mówionego są bardzo podobne do zasad emisji wokalnej.Narząd głosu postrzegany jest jako naturalny, najstarszy, i najbardziej doskonały instrument muzyczny jakim, posługuje się człowiek.Posługiwanie się mową, językiem, wydaje się być rzeczą oczywistą i naturalną.3. POFRA:P – postawa ciałaO – oddychanieF – fonacjaR- rezonansA – artykulacja Podstawa ciała stanowi podstawę prawidłowej emisji głosu. Od niej zależny jest prawidłowy oddech – źródło wydobywanych dźwięków.Oddychanie (dynamiczne): brzuszno-przeponowo-żebrowe cechuje się wydatnymi ruchami żeber + m. tłoczni brzusznej + najniższym ułożeniem przepony .Fonacja: periodyczny ruch drgający wiązadeł głosowych, będący źródłem dźwięku (nastawienie miękkie, twarde, chuchające).Rezonator akustyczny: ciało, które pod wpływem rozprzestrzeniającej się fali głosowej może być pobudzone do drgań rezonacyjnych. Rezonans decyduje o nośności dźwięku oraz o jego walorach brzmieniowych.Artykulacja (w fonetyce): proces kształtowania dźwięków mowy ludzkiej (głosek), w obwodowej części aparatu wymowy, tzw. nasadzie.