Pitagoras z Samos jeden z największych uczonych w dziedzinie matematyki urodził się ok. 580 r. p.n.e., jednakże między naukowcami ciągle trwają spory o dokładną datę urodzenia jak i pytanie czy Pitagoras istniał rzeczywiście. Zapewne nigdy nie poznamy na nie odpowiedzi, ponieważ nie zostawił on po sobie żadnych pism. Istnieje teza, że w rzeczywistości to nie mistrz Pitagoras a jego uczniowie nazwani z czasem pitagorejczykami udowodnili i wynaleźli większość przypisywanych mistrzowi dzieł. Najważniejsze z nich to: 

  • Teoria równoległych
  • Twierdzenie o sumie kątów trójkąta, czworokąta i wielokąta
  • Odkrycie liczb niewymiernych

Zajmowali się także:

  • Wielościanami foremnymi (sześcianem-Ziemia, ośmiościanem-powietrze, dwudziestościanem-woda, dwunastościanem-wszechświat)
  • Zajmowali się również teoria liczb, czyli np.:
  • Liczbami gnomicznymi
  • Liczbami doskonałymi
  • Liczbami zaprzyjaźnionymi
  • Proporcjami

Twierdził on, że "wszystko jest liczbą" oraz "Najkrótsze wyrazy "tak" i "nie"" wymagają najdłuższego zastanowienia. Jest także twórcą medycyny holistycznej, polegającej na przywróceniu choremu równowagi psychofizycznej. Prawdopodobnie Pitagoras był wegetarianinem. Filozof i matematyk zmarł około roku 500 p.n.e.