Podzielność przez 2 i 5

Przez 2 (odpowiednio 5) dzielą się liczby, których ostatnią cyfrą jest cyfra podzielna przez 2 ( przez 5) lub cyfry zakończone zerem.

Podzielność przez 4 i 25

Przez 4 (odpowiednio 25) dzielą się liczby, które kończą się dwoma zerami lub jeżeli ich 2 ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4 (przez 25)

Podzielność przez 8 i 125

Przez 8 (odpowiednio 125) dzielą się liczby, które kończą się trzema zerami lub jeżeli ich 3 ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 8 (przez 125).

Podzielność przez 3 i 9

Przez 3 (odpowiednio 9) dzielą się liczby, których suma składowych cyfr dzieli się przez 3 (przez 9).

Podzielność przez 6

Przez 6 dzielą się liczby, które są podzielne 2 oraz przez 3.

Podzielność przez 12

Przez 12 dzielą się liczby, które są podzielne przez 3 oraz przez 4.

Podzielność przez 18

Przez 18 dzielą się liczby, które są podzielne przez 2 oraz przez 9.

Podzielność przez 10

Przez 10 dzielą się liczby, których ostatnią cyfrą jest zero.

Podzielność przez 7, 11 i 13

Jeśli różnica pomiędzy liczbą utworzona przez 3 ostatnie cyfry badanej liczby i liczbą powstałą z pozostałych cyfr lub na odwrót równa się zero lub dzieli się przez 7 (odpowiednio przez 11 lub 13) to badana liczba również dzieli się przez 7 (11 lub 13)