Leszek Kołakowski w swoim tekście stara się zanalizować, co powinniśmy rozumieć przez termin filozofię. W postaci czterech grup nakreśla Kołakowski interpretacje własnej pracy, można rzec zawodu poprzez wyznania różnych filozofów.

1. Scjentystyczna propozycja nakreśla uśmiercenie, jeśli idzie o filozofię. W tej koncepcji istnieją założenia iż należało by koniecznie zredukować filozofię do nauki bardziej szczegółowej myślimy tutaj o metodologii naukowej. Biorąc pod uwagę inny przypadek widzimy możliwość zanikania filozofii, dlatego że świat należy analizować tylko przez wiedzę pozytywną, nie potrzebne są uzupełnienia spekulatywne.

2.Transcendentalna propozycja mówi, iż filozofie powinniśmy zaliczyć do pewnej nauki. Problem polega na tym iż żadna dziedzina naukowa jej nie klasyfikuje, rezultaty innych nauk nie SA wykorzystane przez filozofię do jej własnych potrzeb. Głównym hasłem jest "myśleć bez założeń", znaczy to iż nauka ta nie posiada pewników w postaci rożnych założeń .Kluczowe zadanie filozofii to interpretacja oraz sprawdzenie tego, co nas otacza.

3. Tradycyjna propozycja przedstawia nam filozofię jako naukę akceptująca nakazy nakreślone przez inne nauki. Interesują ją jednak kwestie i tam skupia swoja analizę bardziej ogólne, nauka szczegółowa zostaje pominięta, zajmuje się takimi terminami jak; "poznanie", "być", "materia".

4.Funkcjonalna propozycja stara się przedstawić naukę filozofii biorąc pod uwagę jej funkcjonalność oraz genezę.

Poprzez dwa ujęcia pesymizmu Leszek Kołakowski stara się przedstawić nam, jaka jest rola myśli filozoficznej w egzystencji ludzkiej biorąc pod uwagę ustosunkowanie człowieka do otaczającego go świata. Pierwsze ujęcie to porównanie filozofii do wyjątkowej protezy wspomagającej gatunek ludzki, aby w sposób pozorny zjednoczył się z przyrodą. Jeśli idzie o drugie ujęcie to odnosi się do Frojdowskiej teorii sublimacji, filozofia staje się tutaj środkiem, aby pewne dążenia zostały pozornie zaspokojone, ponieważ w sposób realny nie da się ich zaspokoić. Analizując taka teorie ma ona nie nakreślać nauki filozoficznej jako odurzającego środka, który wzbogaca nas w urojenia, natomiast odrzuca od nas wszelkie życiowe konflikty. Samowiedza ma za zadanie pomoc człowiekowi w pogodzeniu się z otaczająca go rzeczywistością. Filozofia egzystencjalna wskazana jest również przez Kołakowskiego ukazująca dwie przeciwności rzecz a jednostka ze swoja samowiedzą, oraz trudność zharmonizowania ich. Zostaje ukazana przez niego również Marksistowska struktura, która rożni się od tych, które wcześniej opisał. Zakłada ona możliwość akceptacji odmienności egzystencji ludzkiej a procesy czysto biologiczne. Właśnie, dlatego własnym ruchem kieruje się zbiorowość, natomiast o wyobcowaniu jej może poświadczyć postęp ewolucyjny, jeśli idzie o gatunki. Interpretacje na temat nauki filozoficznej SA bardzo rożne, niemożliwością staje się ich połączenie, problem polega na tym iż każda ta interpretacja przedstawia jednostkę ludzką inaczej skonstruowaną.

Istnieje oczywiście możliwość porównania nauki filozoficznej oraz innych dziedzin. Na przykład punktem wspólnym filozofii i sztuki jest to, iż aby dobrze poznać jedną i drugą należy najpierw zapoznać się z jej historią oraz najstarszymi dziełami. Pytania filozoficzne powiązane są z wiedzą, nauką, chociaż nie spełniają kryteriów naukowych musza przedrzeć się przez ludzki umysł. Jeśli natomiast pytania dotyczą sensu rzeczywistości to mamy tu związek z religią i jej pytaniami. Tak naprawdę to żadna teoria naukowa nie jest w stanie zbudować całościowy obraz świata. Sama natomiast filozofia wykazuje się pewnymi postawami, jeśli idzie o otaczająca rzeczywistość i przez to dotyka pewnych zagadnień politycznych.

Reasumując z danego tekstu można wywnioskować, iż nie ma takiej możliwości by bezpośrednio określić filozofię oraz w jakiś konkretny sposób zakwalifikować ją w egzystencji ludzkiej. Samookreślenie jest czymś do czego filozofia dąży, można to nazwać zbuntowaniem się jej w stosunku do własnej natury, to właśnie charakteryzuje filozofię