NASCITUR CUM CHRISTUS-Gdy się Chrystus rodzi

Nascitur cum Christus et mundo apparet, Gdy się Chrystus rodzi i na świecie pojawia

Caeca nox fulgore radiante claret. Ciemna noc lśni promieniującym blaskiem

Angeli in caelis visi Aniołowie na niebie widoczni

Cantant hymnum paradisi: Śpiewają hymn w raju:

Gloria,gloria in excelsis Deo! Chwała, chwała na wysokościach Bogu!

Pavidos pastores angeli hortantur, Bojaźliwych pasterzy aniołowie zachęcają,

Bethlehem quam primum ut proficicantur: by co rychlej do Betlejem podążali,

natus enim est salvator albowiem narodził się Zbawiciel,

mundi machinae creator. Twórca świata.

Gloria,gloria,gloria in excelsis Deo! Chwała, chwała na wysokościach Bogu!