The Past Simple

- słowa charakterystyczne dla tego czasu:

last month, year, week itp.

yesterday

ago

- końcówka czasowników regularnych -ed; w nieregularnych II forma

- w pytaniach i przeczeniach używamy operatora 'did', forma czasownika wówczas pozostaje podstawowa, bez zmiany końcówki

- przeczenie= "did not" lub "didn't"

The Present Simple

- słowa, które są charakterystyczne dla tego czasu

every

always

usually

sometimes

W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -s do czasownika.

W pytaniach i przeczeniach pojawia się operator 'do', w trzeciej osobie liczby pojedynczej zmieniający się na 'does'.

Formy przeczeń: don't , doesn't ( he, she , it)