PRESENT SIMPLE UŻYWAMY, GDY CHCEMY WYRAZIĆ, ŻE JAKIEŚ CZYNNOŚCI LUB STANY MAJĄ CHARAKTER STAŁY LUB POWTARZAJĄCY SIĘ.

1. ZDANIA TWIERDZĄCE :

I , YOU , WE, THEY - LOOK              HE, SHE,IT- LOOKS

2. FORMA PYTAJĄCA:

DO (I ,YOU,WE,THEY)  DOES(HE, SHE, IT)

3.FORMA PRZECZĄCA:

DO SŁÓWKA DOES LUB DO DODAJEMY NOT (DON'T , DOESN'T)

SŁÓWKA CHARAKTERYSTYCZNE :

ALWAYS,USUALLY, OFTEN, ITP.