Zastosowanie:

Czas ,,Present Simple" to czas teraźniejszy prosty. Opisuje czynności, które powtarzają się, na przykład codziennie, co tydzień, co miesiąc, itp. Wyraża też elementy świata przyrody, fakty między innymi: The water boils in 100 degrees Celsius. (Woda wrze w 100 stopniach Celsjusza.) - Jest to prawda ogólna.

    Budowa:

Zdania twierdzące:

osoba (I / You / He / She / It / We / They) + (określenie typowe dla tego czasu) + czasownik (w 3 osobie liczby pojedynczej z końcówką -s lub -es) + reszta zdania                                                                                                                                            Zdania przeczące:        

osoba (I / You / He / She / It / We / They) + (określenie typowe dla tego czasu) + operator don't (w 3 osobie liczby pojedynczej doesn't) + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania      

Zdania pytające:                  

Do lub Does (w 3 os. lp.) + osoba + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania 

     Ogólne zasady czasu ,,Present Simple":             

Operator tego czasu w pytaniach to ,,do'' lub ,,does''

Operator tego czasu w przeczeniach to ,,don't" lub ,,doesn't''

Tylko w zdaniach teraźniejszych w 3 osobie liczby pojedynczej (he, she, it) dodaje się do czasownika końcówkę -s lub -es. Gdy czasownik kończy się na -o, -x, -s, -ch dodajemy końcówkę -es. Do pozostałych -s.

     Określenia typowe dla tego czasu:

always - zawsze

often - często

usually - zazwyczaj, zwykle

sometimes - czasami

rarely - rzadko

never - nigdy

once a week / month / year - raz w tygodniu / miesiącu / roku

twice a week / month / year - dwa razy w tygodniu / miesiącu / roku

three times a week / month / year - trzy razy w tygodniu / miesiącu / roku

Na przykład:

I / You / We / They sometimes play the computer games.

He / She / It sometimes plays the computer games.

I / You / We / They don't play the computer games.

He / She / It doesn't play the computer games.

Do I / you / we / they play the computer games?

Does he / she / it play the computer games?