PRESENT SIMPLE  UŻYWAMY, ABY OPISAĆ FAKTY LUB REGURALNOŚĆ W WYKONYWANIU CZYNNOŚCI.

W PRZYPADKU LICZBY POJEDYŃCZEJ:

W TWIERDZENIACH

a| do czasownika w 3 os. dodajemy s, es lub ies

- do większości dodajemy s np. lives

- gdy czasownik jest zakończony na o, ch, sh, ss i x piszemy końcówkę es np. watches

- gdy czasownik jest zakończony na y np. studies

NIE DOPISUJEMY KOŃCÓWEK W 3 OS. PRZY PRZECZENIACH I PYTANIACH !!

W PRZECZENIACH

a| OBOWIĄZUJE DODANIE DOESN'T LUB DON'TPRZED OSOBĘ [ do przy 1 i 2 osobie , a does przy 3 osobie ] NP.  I don't like bananas - Ja nie lubię bananów.

 

PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI

W JĘZ. ANGIELSKIM PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI WYSTĘPUJĄ PRZED CZASOWNIKAMI.

ALWAYS       zawsze

USUALLY       zazwyczaj

OFEN      często

SOMETIMES      czasami

NEVER        nigdy