Słuchanie

To, czy dany akt komunikacji jest udany zależy od kompetencji wszystkich partnerów komunikacji.

słyszeć – odbierać wrażenia dźwiękowe

słuchać – świadomie odbierać wrażenia dźwiękowe

Słuchanie... [mapa myśli]

  • motywacja
  • przyczyny zewnętrzne
  • kondycja psychiczna
  • stosunek do nadawcy
  • naturalne odczucia psychiczne

Etapy słuchania:

  1. odbieranie
  2. rozumienie
  3. reaguwanie

Słuchanie poznawcze – słuchacz  dowiaduje się i rozumie; cel: odbieranie wiadomości zgodne z przekazem mówcy. Zdobywanie wiedzy o świecie, kontakt ze światem

Słuchanie oceniające – rozumienie + krytyka tego. Rozwija się powoli (dzieci nie słuchają w ten sposób); praca sądu to wzorowe słuchanie oceniające

Słuchanie empatyczne – najważniejszy jest mówca, ujrzenie rzeczywistości jego oczami, zaoferowanie mu wsparcia. Służy tworzeniu relacji międzyludzkich; warto słuchać bez nieproszonych porad