Mapa to najdoskonalsze narzędzie każdego geografa. Zasobne źródło wiedzy, wykorzystywane w każdej dziedzinie geografii, niezbędnik każdego ucznia i studenta. Mówiąc o geografii musimy wspomnieć, że jest to nauka zajmująca się badaniem powierzchni Ziemi. Zróżnicowaniem jej poszczególnych składników pod względem fizycznym i społeczno- ekonomicznym, oraz związkami, zależnościami i współoddziaływaniami między nimi. Geografia dzieli się na liczne działy, np.: geografię regionalną, fizyczną, kartografię, historię, a także na dyscypliny- g. Języków, ludności, osadnictwa, religii.

Jak już wspomniałam, głównym źródłem wiedzy geograficznej są mapy ale także globusy, zdjęcia satelitarne, zdjęcia lotnicze lub najbardziej dostępne encyklopedie, podręczniki, filmy, coraz częściej Internet.

Kartografia to nauka o mapach geograficznych, o metodach ich sporządzania i użytkowania. Mapy można podzielić na:

  • Wielkoskalowe: skala 1: 200 000 i większe
  • Średnioskalowe: skala poniżej 1: 200 000 i 1: 1000 000 włącznie
  • Małoskalowe: skala poniżej 1:1000 000

Według skali można je także podzielić na topograficzne, przeglądowe i topograficzno - przeglądowe. Ze względu na tematykę mapy dzieli się na: geologiczne, rzeźby powierzchni Ziemi, meteorologiczne, glebowe, świata zwierzęcego i wiele innych. Bardzo przydatne w kartografii są zdjęcia satelitarne i lotnicze, które są w stanie pokazać z wielką dokładnością obraz powierzchni o małej powierzchni z jej szczegółami. Do tego typu potrzeb służą także mapy o dużej skali terenów o niewielkich rozmiarach. Z dużą dokładnością zaznaczone są na niej szczegóły- budynki, drogi gruntowe, małe obiekty gospodarskie. Mapy takie służą do celów gospodarczych, urbanistycznych, przy projektach.

W celu otrzymania małej skali, używane są mapy o większej podziałce. Następuje wówczas redukcja małych elementów, lub ich symbolizacja. Np. w przypadku małej osady lub miasta na mapie o dużej skali, jest ono przedstawione jako kilka domów lub budynków.

Mapa terenu jest sporządzana na podstawie poziomic, a także na podstawie zdjęć lotniczych, i jest najczęściej stosowaną współcześnie metodą.