Jan Kochanowskie tworzył pieśni przez całe życie, podobnie jak fraszki przyniosły mu sławę jako pisarzowi. Jest on autorem kilkudziesięciu takich utworów. Wiele z nich zawiera cechy dotyczące postawy życiowej samego twórcy. W pieśni zaczynającej się od słów: Serce roście patrząc na te czasy... dostrzec można, że czyste sumienie jest gwarantem szczęśliwego życia. Natomiast życie w harmonii i ładzie jest tylko możliwe gdy dostrzegamy zewsząd otaczającą nas przyrodę. W jednej z pieśni zatytułowanej "O cnocie" ukazany został wzór postępowania (etyczno-moralny). Godne i uczciwe życie świadczy o naszej cnotliwości, jeżeli uda nam się w ten sposób postępować to dostąpimy nagrody po śmierci. Jednym z najbardziej pożądanych sposobów na cnotliwe życie jest bezinteresowna służba na rzecz ojczyzny. Pieśń o tytule O dobrej sławie jest zachętą do zabiegania o nasze dobre i mię, bowiem opinia o nas samych pozostanie na wieki. Podstawowym obowiązkiem w życiu każdego człowieka jest odkrywanie własnych talentów, które należy rozwijać by skutecznie móc służyć innym ludziom. Tylko dzięki temu co uda nam się osiągnąć możemy pozostawić po sobie trwały ślad. Nawet krótkie życie, które przyniesie nam sławę jest lepsze od życia długiego w zapomnieniu. Elementy postawy życiowej znajdują się także w pieśni, która rozpoczyna się od słów "Nie porzucaj nadzieję…" Jest to pocieszająca pieśń, która ukazuje prawdziwy sens nadziei. To dzięki przekonaniu, że jutro nadejdzie lepszy dzień jesteśmy w stanie to życie przeżyć szczęśliwie, a pojawiające się trudy życiowe w końcu miną, bowiem taka jest właśnie kolej rzeczy, że po burzy piękny dzień przychodzi (fragment pieśni). Porażki jesteśmy zobowiązani przyjąć z godnością, ponieważ jak wszystko na tym świecie i one tez miną. O podobnej tematyce jest pieśń Chcemy być sobie radzi.

W powyżej przywołanych pieśniach autorstwa Jana Kochanowskiego dostrzegamy wpływy filozofii stoickiej i epikurejskiej, które swój początek mają w Starożytności.