Anachronizm - co to znaczy?

Anachronizm możemy rozumieć trojako. Może to być zatem

- sposób wysłowienia, który nie pasuje do opisywanego w utworze czasu historycznego

- użycie w tekście przedmiotów, osób, nienależących do opisywanej przez autora epoki lub czasów

- to, co jest niezgodne z duchem czasu; przestarzała rzecz, przeżytek

Anachronizm - czemu służy?

W literaturze po anachronizmy sięga się z różnych powodów. Anachronizmy w warstwie językowej mogą służyć uzyskaniu stylizacji języka bohaterów. Warto zauważyć, że tego typu anachronizmy przetrwały do tej pory również jako element naszego potocznego języka, używanego jednak w szczególnych okolicznościach, np. podczas modlitw lub operowania słownictwem ze sfery religijnej. 

Jako chwyt literacki anachronizm może jeszcze występować w funkcji aluzji lub dla uzyskania żartu.