Funkcja impresywna języka jest niezbędna, aby nadawca zyskał poczucie, że jego komunikaty docierają do odbiorcy i mogą wywierać na niego realny wpływ.

 Co to jest funkcja impresywna języka?

Funkcja impresywna ma na celu wpływanie na odbiorcę poprzez nakłonienie go do podjęcia pewnych działań, wywołanie u niego określonych reakcji w postaci zachowań, postaw czy przekonań. Jest nastawiona na uzyskanie efektu wypowiedzi.

Jak realizuje się funkcja impresywna języka?

By posłużyć się funkcją impresywną języka, sięgamy po następujące środki:

- czasowniki

- tryb rozkazujący wypowiedzi

- pytania retoryczne

- bezokoliczniki

- wołacze

Gdzie występuje funkcja impresywna wypowiedzi?

Z funkcją impresywną języka spotykamy się w zasadzie nieustannie, niekoniecznie jest ona wyrażona bezpośrednio, bywa że zawarta jest w podtekście wypowiedzi pozornie nienacechowanej chęcią wywarcia na odbiorcę wpływu. W różnym stopniu jest zatem zauważalna:

  • w komendach, poleceniach służbowych adnotacjach: bezpośrednio i wyraziście
  • w poradnikach i instrukcjach: łączy się z funkcją informatywną
  • w prośbach, podaniach: bezpośrednio i wyraziście
  • w sloganach, kampaniach reklamowych: bywa zakamuflowana pod funkcją informatywną, choć jest zasadniczym celem
  • w poezji: bywa równorzędna z funkcją ekspresywną wypowiedzi
  • w zwykłej rozmowie: zależnie od kontekstu
  • publicystyka: bywa zakamuflowana pod funkcją informatywną, choć bywa zasadniczym celem