Funkcja fatyczna języka jest nastawiona na nawiązanie lub podtrzymanie kontaktu między nadawcą i odbiorcą. Nazwę tę utrwalił na początku XX wieku znany polski antropolog, Bronisław Malinowski, który uznał, że jednym z zadań mowy jest właśnie podtrzymywanie więzi społecznych.

Praktyczne realizacje funkcji fatycznej w języku

Pewna specyficzna grupa operatorów tekstu służy właśnie temu, by realizować funkcję fatyczną mowy. Należą do tej grupy:

- powitania, np.: Hej! Witam! Się ma!

- podtrzymywanie kontaktu, np. Taaa... , Aha!, No?

- pożegnania, np. Papa! No to narka! Bywaj!

 Jak jeszcze realizuje się funkcja fatyczna mowy?

Funkcję fatyczną mowy mogą też realizować całe rozmowy, zależnie od ich intencji. Taką typową realizacją będzie tradycyjna pogawędka o pogodzie (zastępowalna ewentualnie rozmową o wydarzeniach sportowych, programach telewizyjnych czy ostatnich wspólnych przeżyciach).

Podobną funkcję ma typowe pytanie w krajach anglosaskich Jak się masz?, na które jedyną oczekiwaną odpowiedzią jest najczęściej Okay, and you? Funkcję fatyczną mowy możemy zauważyć też... śledząc portale społecznościowe, np. Facebook. Statusy typu Jem obiad, nie służą przekazaniu istotnej informacji, a jedynie są odpowiednikiem powitania, itp.