Termin „pokolenie Apokalipsy spełnionej” wyraża przeżycia podmiotu lirycznego wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam autor brał udział w działaniach okrutnej wojny, był także jej świadkiem.

W przytoczonych fragmentach wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego można odnaleźć wiele opisów grozy, okrucieństwa oraz braku litości dla drugiego człowieka. Wszystko to sprawia, że dla podmiotu lirycznego trwa właśnie apokalipsa. Cały świat wokół, jest pozbawiony ciepłych i przyjaznych barw. Zobaczyć można obraz krwawej wojny, ludzi idących na śmierć, bez nadziei na lepsze jutro, bez cienia nawet szansy na przeżycie kolejnego dnia. Niestety nie jest to jedynie wyobraźnia autora, ale jego prawdziwe doświadczenia życiowe z czasów młodości. Dla niego spełnia się właśnie apokalipsa, bo jak można nazwać inaczej coś, co odbiera człowiekowi wszystko, co kocha i szanuje. Sam autor podkreśla, że jego pokolenie nauczono „Nie ma litości”, „Nie ma sumienia”, „Nie ma miłości”. Słowa te zgłębiają smutną i bolesną prawdę o przeżyciach autora. Wojna i wszystkie jej ciemne strony pozbawiła go uczuć. Dla niego apokalipsa, w której wszystko się wali i czeka jedynie na śmierć, spełnia się. Jest pozbawiony złudzeń, marzeń, miłości i uczuć. Odeszło od niego człowieczeństwo, świat i wojna sprawiły, że jest pozbawiony także duszy. Nie tylko śmierć, wozy, czołgi, oblicza zwłok, które jeszcze niedawno żyły. Cały ten opis świadczy o tym, że apokalipsa nadeszła. Na domiar złego wszystko to, sprawił człowiek człowiekowi. Ludzie wyzbyli się sumienia i poczucia miłości, traktujący drugiego człowieka jak psa, zabijający bez mrugnięcia okiem. Życie na ziemi stało się wtedy piekłem, stworzonym przez drugą osobą jedynie dla zysku i dóbr materialnych. Na pierwszym planie stanął pieniądz i chęć wzbogacenia się.

Baczyński przedstawiając cały ten obraz ukazał nie tylko swoje położenie, ale przede wszystkim sytuację jego rówieśników. O pokoleniu można mówić wtedy, gdy wspólnie coś przeżyli, doświadczyli i stawili czoła złu. Pokolenie Apokalipsy spełnionej, to pokolenie straconych nadziei, młodości oraz miłości. Wszyscy jego rówieśnicy i nie tylko zostali pozbawieni tego, co kochali, często także odebrano im życie w niezwykle okrutny sposób.

  Pokolenie Apokalipsy spełnionej jest opisane przez Baczyńskiego, był świadkiem tych wydarzeń, dzięki czemu jest w stanie oddać całą grozę ówczesnej sytuacji. W podanych fragmentach wierszy przytacza bolesny obraz ze swojej pamięci, dzięki czemu jesteśmy w stanie poznać świat w jakim przyszło żyć autorowi i jego pokoleniu.