Współcześnie bardzo wiele mówi się o wartości honoru. Z pewnością każdy słyszał znane hasło Bóg, honor i ojczyzna. Zwłaszcza w okresie wyborów kandydaci do parlamentu oraz ich parte prześcigają się w zapewnieniach o honorze jako ważnym przymiocie ich przedstawicieli. Co jednak w rzeczywistości oznacza pojęcie honoru? Definicja słownikowa brzmi następująco: "honor - poczucie godności osobistej, dobre imię". Jednak dla każdego niemal znaczy ono coś odmiennego.

Dla mnie oznacza ono przestrzeganie przyjętych zasad, wierność wyznawanym poglądom i opiniom. Jednak ktoś inny mógłby podać odmienną definicję. Zresztą pojęcie honoru zmieniało się na przestrzeni wieków. Zależnie od kultury, zwyczajów i moralności społeczeństwa.

W epoce średniowiecza waga przywiązywana do honor była porównywalna z szacunkiem, jakim otaczano religię, zresztą pojęcia te miały wówczas ze sobą wiele wspólnego. Czy dla współczesnego człowieka honor jest potrzebny?.

O średniowiecznym znaczeniu honoru może świadczyć chociażby etos rycerski. Był to jeden z najważniejszych elementów kultury średniowiecznej, ściśle związany z pojęciem honoru. W eposach przedstawiano dzieje mężnych rycerzy, ukazywanych jako ludzie odważni, silni oraz religijni. Wszystkie ich czyny i gesty były ofiarowane Bogu. Poczucie przywiązania do honoru było więc oczywiste. "Pieśń o Rolandzie" udowadnia, że honor dla rycerzy frankońskich oznaczał walkę do końca, trzymanie się zasad, przestrzeganie rycerskich obyczajów oraz dotrzymywanie złożonej obietnicy, choćby konsekwencją tego miałaby być śmierć. Przykładem postawa Rolanda, który nie chcąc zhańbić się wzywaniem pomocy króla, poświęcił życie swoje i swoich rycerzy. Zginął śmiercią honorową dla średniowiecznego rycerza, oddał życie w obronie przed islamem.

O honorze i kodeksie rycerskim możemy dowiedzieć się także z innych eposów. Do zasad, które składały się na kodeks postępowania, była między innymi ta, że rycerz na koniu nie walczył z piechurem. Nie powinien również po zwycięskiej potyczce szybko odjeżdżać z pola walki, gdyż powinien dać rodzinie i przyjaciołom szansę pomszczenia pokonanego. W imię obrony honoru rycerz gotów był walczyć na śmierć i życie.

Innym przykładem, ukazującym wagę, jako przywiązywano do honoru jest postawa bohatera dramaty Pierre'a Cornelie "Cyd". Roderyk decyduje się na walkę z ojcem swojej ukochanej, ponieważ znieważył dobre imię jego ojca. Honor jest dla niego ważniejszy niż uczucie.

W średniowiecza i renesansie człowiek honoru wyróżniał się prawością, religijnością, odwagą. I chociaż czasy nam współczesne różnią się od tamtych epok i dziś potrzebni są ludzie honorowi. Dzisiaj nie muszą już oni decydować się na śmiertelne walki lub ascetyczny sposób życia.

Niestety, dzisiaj pojęcie honoru uległo degradacji. Człowiekiem honoru określa się pijak, który okrada rodzinę pieniędzy, ale bawi się za swoje, jest więc w zgodzie ze swoim rozumieniem honoru. Także literatura nie podpowiada już dawnego znaczenia tego pojęcia (przykładem "Wojna polsko-ruska..."). Na szczęście w naszej historii nie brakuje ludzi honoru i to ich powinniśmy naśladować.