W cykl pieśni autorstwa Jana Kochanowskiego wchodzi, bodajże najsłynniejsza pieśń "Czego chcesz od nas, Panie..." . Wydana została w 1562 roku i jest jednym z pierwszych utworów wydanych po polsku. Określana jest również hymnem. Hymnem dziękczynnym, należy dodać. Rozpoczyna ją zwrot do Boga

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

Bóg jest zaprezentowany jako dobry Stwórca, któremu jesteśmy winni wdzięczność za wszystko, co stworzył. Bóg jest również ukazany jako Wielki Budowniczy:

Tyś niebo zbudował i złotemi gwiazdami ślicznie uhaftował.

Pojawiają się również cztery postacie o cechach alegorycznych, są to pory roku: Wiosna, Lato, Jesień, Zima. Oznacza to, iż człowiek jest odwiecznie wpisany w ciąg natury, w jej cykl i musi się do tego prawa dostosować.

Świat jest nie tyle pięknie skonstruowany, ile panuje w nim harmonia, wszystko rządzi się swoimi prawami:

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,

A zamierzonych granic przeskoczyć się boi;

Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają.

Biały dzień, a noc ciemna swoje czasy znają.

Wszystko więc ma swoje miejsce, jest idealne w swej koncepcji. I za to wszystko należy dziękować Stwórcy.

W końcowej części Hymnu pojawia się prośba poety o opiekę.