Zgodnie z definicją autorytet to człowiek, instytucja lub doktryna, które darzone są szczególnym szacunkiem, powagą i uznaniem. Chyba każdy z nas chciałby stać się autorytetem - jednak nie jest to łatwe zadanie. Wymaga ono poświęcenia - wielu lat ciężkiej, wykonywanej z pasją, pracy, pełnego poświęcenia życia dziedzinie, w której chciałoby się takim autorytetem zostać.

Planuję być w przyszłości być nauczycielką, ponieważ chciałbym pracować w szkole i być autorytetem, a zarazem przyjacielem dla młodych, dorastających ludzi. Wiem, że aby tak się stało, będę musiała być dobrym i sprawiedliwym człowiekiem. Tylko wtedy zasłużę sobie na szacunek młodzieży i własnych dzieci. Dzięki temu będę mogła przekazać im swoją wiedzę, podzielić się własnym doświadczeniem i pomóc w rozwiązywaniu ich problemów.

Aby być szanowaną przez innych osobą z pewnością trzeba także wykazać się odpowiedzialnością. Należy myśleć o konsekwencjach własnego zachowania i decyzji. Nie można być człowiekiem lekkomyślnym, należy przewidywać skutki swojego postępowania i brać za nie odpowiedzialność. Nie wolno zapominać o tym, że sposób w jaki postępujemy, świadczy o nas. Autorytet można sobie wypracować tylko wtedy, gdy jest się osobą życzliwą, gotową do niesienia pomocy, myślącą o dobru innych. Możemy stać się wtedy wsparciem dla ludzi - nie tylko tych, z którymi jesteśmy blisko związani. Będą oni przychodzić do nas po radę i traktować jak powiernika największych tajemnic.

Autorytet kojarzony jest zazwyczaj z osobą spędzającą życie samotnie, poświęcającą cały swój czas pasji. Jednak nie zawsze tak jest - często są to osoby towarzyskie, dla których największą pasją są ludzie. Ich przyjaciele ufają im bezgranicznie, wiedzą, że są oni ludźmi odpowiedzialnymi i niezawodnymi. Dlatego też cieszą się u innych sympatią. Tacy ludzie, to osoby potrafiące znaleźć się w każdej sytuacji, umiejące wytworzyć pozytywne relacje z innymi. W kontaktach z nimi wykazują się serdecznością i umiejętnością wsłuchiwania się w ich problemy. Często jest to zasługa dyplomacji, która jest istotną zaletą w tego typu kontaktach.

W dzisiejszych czasach bardzo potrzebujemy autorytetów - niestety wielu ludzi nawet nie próbuje ich szukać. Najczęściej za autorytety uznaje się ludzi znanych na całym świecie np. Jana Pawła II. Przez wielu z nas jest on ceniony za otwartość, szczerość i zaangażowanie w pomoc osobom pokrzywdzonym przez los. Wykazał się także dużym poświęceniem - nawet wtedy, gdy był już bardzo chory, nie zrezygnował ze swojej misji. Zawsze przynosił ludziom pocieszenie, wspierał ich w trudnych chwilach. Swoim postępowaniem zaświadczał o Bogu, w życiu konsekwentnie kierował się chrześcijańskimi zasadami. Cechował się wyjątkową wiarą w Człowieka, miał nadzieję, że najważniejsze w naszym życiu będzie Dobro.

Myślę, że nie będzie mi łatwo zostać autorytetem, ale na pewno będę się bardzo starać. Chciałabym spełnić się w roli matki i stać się autorytetem dla moich dzieci. Najważniejszym dla mnie wyróżnieniem będzie docenienie przez nie starań, które podejmę dbając o ich wychowanie i kształtowanie osobowości. Wzorem postępowania jest dla mnie mama, która włożyła w moje wychowanie wiele serca, wykazała się troską o moje dobro i przekazała najważniejsze wartości. Właśnie dlatego chciałbym móc wynagrodzić jej starania o moje wychowanie - wcielając w życie te zasady, których mnie nauczyła.

Osiągnięcia człowieka są efektem jego wyborów, postępowania i konsekwentnego dążenia do wyznaczonych sobie celów. Niezależnie od tego, dla kogo chcemy stać się autorytetem - jedno jest pewne: musimy na ten autorytet zasłużyć własną pracą. Wykazać się ogromną wiedzą i życiowym doświadczeniem. Tylko wtedy inni zaczną darzyć nas szacunkiem i zaufaniem. Warto także pamiętać, że nic w życiu nie osiągnie się bez starań o realizację własnych planów. Dlatego ważne jest myślenie perspektywiczne - tworzenie w wyobraźni własnej przyszłości, a później konsekwentne realizowanie własnych marzeń.