„Kamienie na szaniec” to książka autorstwa Aleksandra Kamińskiego, napisana jeszcze w czasie wojny. Jej pierwsze z dziesięciu wydanie ukazało się w 1944 i drugie w 1945, pod pseudonimem Juliusz Górecki. Jest to powieść dokumentalna, zawierająca wydarzenia z lat 1939–1945.

Autor sam brał udział w walkach podczas okupacji niemieckiej i wtedy poznał późniejszych bohaterów swojej książki. Była to 23 Drużyna Harcerska - „Pomarańczarnia”, nazwana w książce fikcyjnie Bukami. Głównymi bohaterami są Alek, Rudy i Zośka. Poznajemy ich losy od czasu, gdy zostają absolwentami gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. Odkrywamy ich marzenia, plany na przyszłość. Wszystkie ich pragnienia zostają jednak przygaszone przez wybuch II wojny światowej. Wtedy możemy lepiej poznać chłopców. Zauważamy ich odwagę , zaangażowanie, pracowitość i jednocześnie zacięcie, które daje im siły do dalszej walki. Podziw dla nich jest tym większy, że pomimo trudnych warunków mieszkalnych, służby w Małym Sabotażu (później Szarych Szeregach) i wykonywaniu prac dorywczych chłopcy dalej kształcą się, myślą o swojej przyszłości. To poświęcenie dla nauki, do zdobycia dobrego wykształcenia jest także pewnym rodzajem walki. Polska cały czas żyje! Ci młodzieńcy ukazują nam także wspaniały przykład prawdziwej przyjaźni. Są gotowi wiele poświecić za swoich przyjaciół, nawet życie. Jest to kolejnym pouczającym przykładem dla czytelnika, jak też ich ciągła praca nad swym charakterem. Wciąż dążyli do postawionego sobie wcześniej celu, zwalczali swoje wady i pomnażali zalety. Dziś nieczęsto spotykamy taką postawę wśród młodzieży. Uważam, że warto przeczytać tę książkę choćby dla zmotywowania samego siebie do pracy nad sobą i brania przykładu z jej bohaterów. Oczywiście nie tylko to decyduje o jej wartości. Zawiera dużo ważnych wątków historycznych. Ukazuje prawdziwą walkę Polaków z okupantem i ich życie codzienne. Zapoznajemy się ze wspaniałą postawą polskiej młodzieży, walczącej o wolność i odważnie stawiającej czoła złu oraz przykładem prawdziwego patriotyzmu.

Jedna z głównych postaci – Zośka, pisał swój pamiętnik opowiadający zarówno o walkach jak i o samych postaciach. Nadał mu tytuł „Kamienie rzucane na szaniec”, który pochodził z wiersza Juliusza Słowackiego pt. „Testament mój”. To dzięki jego zapiskom powstała ta książka, której autor ostatecznie zmienił tytuł na „Kamienie na Szaniec”.

Aleksander Kamiński, autor powieści powiedział o swojej książce, że jest to: „Opowieść o wspaniałych ideałach braterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać i pięknie żyć.”

Ten cytat jest ostatecznym potwierdzeniem tego, iż jest to wspaniała książka, godna poświęcenia jej uwagi i naprawdę warta polecenia.