Jestem wrażliwy, gdyż zauważam piękne przedmioty, miejsca i krajobrazy i łatwo się nimi wzruszam. Zdarza mi się płakać podczas oglądania smutnego filmu albo czytania wzruszającej książki.

Jestem cierpliwy, gdyż trudno mnie zdenerwować, a jeśli zacznę coś robić, nawet mimo niepowodzeń zawsze doprowadzam pracę do końca.

Jestem optymistą, gdyż wierzę, że nawet ze smutnych przeżyć wynika coś dobrego. Nigdy się nie poddaję i sądzę, że każdy człowiek może być szczęśliwy.