W każdej zwrotce wiersza ukazany jest inny krajobraz.

Pierwsza zwrotka opisuje wiosenną łąkę ze skowronkiem, biedronką i kwitnącym bzem. Można ją zatytułować „Wiosna”, „Wiosenna łąka”, „Skowronek”.

Druga to opis jesiennego krajobrazu z chmurami na niebie i mgłą nad stawem. Można ją zatytułować „Jesień”, „Jesienna szaruga”, „Mgła nad stawem”.

Trzecia pokazuje zimową noc i pokryte śniegiem pole, po którym idzie lis. Można ją zatytułować „Zimowy spacer”, „Lis na śniegu”, „Zimowa noc”.