W utworze „Lekcja” Wisławy Szymborskiej pozornie wykorzystana jest legenda o węźle gordyjskim do nauki gramatyki języka polskiego. Wydarzenia opowiadane są z wykorzystaniem pytań przy odmianie przez przypadki.

Podmiot liryczny przedstawia historię Aleksandra Wielkiego oraz węzła gordyjskiego. Węzeł gordyjski, według mitu, to bardzo silny i skomplikowany splot składający się z drewnianego łyka. Przepowiednia głosiła, że kto ów węzeł rozwiąże, ten będzie panem całej Azji. Aleksander Wielki po prostu przeciął go mieczem. Żadnemu z filozofów nie udało się wpaść na ten pomysł.

W utworze została skontrastowana siła fizyczna z rozumem. Rozum jest tutaj symbolizowany przez filozofów, którzy nie byli w stanie rozplątać węzła. Stu filozofów myślało i nie mogło rozwiązać tego problemu. Aleksander Wielki natomiast po prostu rozciął go mieczem – on symbolizuje siłę. Rozum okazał się bezsilny wobec tego problemu.

Wiersz można odczytać jako wskazówkę, jak można rozwiązywać trudne problemy. Czasami najprostsze rozwiązanie jest najlepsze i nie należy się go obawiać. Nie zawsze trzeba stu filozofów, którzy dokładnie przeanalizują problem i będą szukać rozwiązania przez długi czas. Jest to swego rodzaju pochwała prostoty i logicznego myślenia. W utworze Aleksander Wielki został przedstawiony jako władca, który potrafi rozwiązać każdy problem. Potrafi dowodzić wielką armią, składającą się z „węzełków”. Węzełkiem jest każdy człowiek, jest skomplikowaną strukturą, którą trzeba zrozumieć, „rozwiązać”. Legenda podaje, że Aleksander Wielki posłużył się jedynie siłą, przemocą. Wiersz przekonuje, że był to też genialny strateg, prawdziwy władca, który potrafił pociągnąć za sobą wielką armię. O tym jednak lekcja nie mówi wprost. Można więc odczytać zastosowanie pytań przypadków w utworze jako przewrotne podkreślenie, że na lekcjach w szkole więcej uwagi poświęca się gramatyce niż logicznemu myśleniu. W szkole prezentowane są suche fakty, rozbiór gramatyczny zdania i żadnych wniosków. „Lekcję” Szymborskiej można zatem odczytać również jako krytykę współczesnych lekcji.