Moim zdaniem brakuje dwóch obrazów. Pierwszy z nich powinien przedstawiać rozmowę dziadka i dziewczynki z mieszkańcami wioski. Trzeba by go umieścić po szóstym obrazie. Chodzi o przedstawienie sceny, w której dziewczynka decyduje się wyruszyć na poszukiwanie sposobu pozbycia się wędrowców. Drugi brakujący obraz powinien być umieszczony jako ostatni. Ma przedstawiać dziewczynkę spotykającą królewicza. Można dołączyć jeszcze jeden obraz, pokazujący ich ślub.