Żołnierze w stosunku do swoich filozofów zachowują się niegrzecznie, niemiło, arogancko, niekulturalnie, niewłaściwie, nietaktownie, niehonorowo, pogardliwie.

W stosunku do swojego wodza zachowują się posłusznie, właściwie, honorowo, szlachetnie, należycie, pokornie, prawidłowo, lojalnie.