Piramida Cheopsa została wzniesiona około 2560 roku p.n.e. Ciężko określić, ile dokładnie trwała budowa piramidy Cheopsa. Uznaje się, że budowa piramidy mogła trwać od 14 do 20 lat – źródła podają przybliżony zakres. Budowało ją około stu tysięcy ludzi, pracując nieustannie. Już w starożytności została uznana za Cud Świata.