Tematem wiersza są kłopoty szlachcica, który wybrał sobie ,,modną'' kobietę za żonę. Autor umieścił akcję w czasach współczesnych, gdyż jego celem jest wyśmianie przywar społecznych i szlacheckich, które prowadziły do upadku zwyczajów i osłabienia państwa polskiego w XVIII w.