Drodzy Przyjaciele!

Pragnę Was serdecznie powitać na spotkaniu, które poświęcone będzie dbałości naszych rodaków o rodzimy język. Zgromadziliśmy się w tym miejscu po to, by spróbować zastanowić się, jak moglibyśmy zapobiec niewłaściwemu, a niejednokrotnie i błędnemu używania języka ojczystego przez społeczeństwo, które się nim posługuje.

Zastanówmy się, Drodzy Koledzy, nad tak poważnym błędem, który często popełniają nasi rodacy, jakim jest używanie w wypowiedzi słów wulgarnych. Dlaczego używa się takich słów? Można przecież kogoś nimi obrazić. Czyż nie ładniej brzmi takie zdanie, jak np. "czy mógłbyś zostawić mnie samego"?, aniżeli zdanie: "odwal się ode mnie"? dlaczego nie staracie się być życzliwi dla innych osób. Przecież nie jest to jakimś olbrzymim wysiłkiem - prawda? Oczywiście, że nie. Spróbujcie panować nad swoimi słowami oraz nad swoimi emocjami. Zamiast używać słów wulgarnych, możecie je zastępować przecież innymi, znacznie lepiej brzmiącymi wyrazami.

Następnym, niezwykle często spotykanym błędem, jaki popełniają Polacy jest niewłaściwe posługiwanie się związkami frazeologicznymi, które niekiedy brzmią wprost śmiesznie lub niezręcznie. Niewłaściwe używanie frazeologizmów, powoduje często wiele nieporozumień, jeżeli zatem nie znamy poprawnego znaczenia albo budowy związków frazeologicznych, lepiej się nimi nie posługujmy. Po co mamy się ośmieszać naszą nieznajomością rodzimego języka? Wystarczy przecież stosować proste słownictwo, lecz poprawne.

Szanowni Koledzy!

Powinniśmy także, zwracać baczniejszą uwagę na używane słowa obcego pochodzenia. Nie posługujmy się nimi nazbyt często, ponieważ nasz ojczysty język jest wystarczająco barwny, jak i inne języki i posiada mnóstwo indywidualnych walorów. Znaczna część zapożyczeń daje się zastąpić ich polskimi odpowiednikami, dlatego wykorzystujmy właśnie tego rodzaju rozwiązania. Już nawet renesansowy poeta - Mikołaj Rej, zauważył, iż "Polacy nie gęsi i swój język mają". I miał w tym całkowitą słuszność! Polacy posiadają swój własny, piękny język, który nie potrzebuje żadnych obcych wyrazów, jedynie po to, aby był "na czasie".

Mili Słuchacze!

Wierzę, iż wszyscy darzycie szacunkiem, znacie oraz troszczycie się o własny rodzimy język, że nie czujecie wstydu przed jego używaniem. Przecież zawiera on w sobie tyle piękna, które można pokazać innym narodom. Pokazać naszą jedność poprzez język ojczysty, jaki wyodrębnia nas spośród innych nacji i stanowi dowód naszej polskości. Dbajmy o swój język, troszczmy się o niego i starajmy się nie zaśmiecać go zbędnym słownictwem, ani wulgaryzmami.